Вітаємо Сливку Юрія Івановича- кандидата хімічних наук, викладача Природничого фахового коледжу з призначенням стипендії Кабінету Міністрів України!!!

17.11.2020 | 14:39

https://www.lnu.edu.ua/molodym-vchenym-universytetu-pryznacheno-stypendii-kabinetu-ministriv-ukrainy/