Екологічний гурток

Екогурток створений за ініціативи Батюк Н. М., Грень О. М. та Луцишин О. З.

На засіданні циклової комісії з професійно-орієнтованих дисциплін ”Екологія” 20. 09. 2018 р. було розглянуто питання про створення Екогуртка Природничого коледжу, ухвалено рішення про його створення, план роботи і затверджено керівника – Грень Оксану Миронівну.

Учасниками гуртка стали 25 студентів на добровільних засадах. Гасло ”Твої руки як пензлі художника, твори ними своє екологічне майбутнє”.

Мета створення Екогуртка – це залучення студентів до різноманітних екологічних акцій м. Львова, навчання екологічному картуванню, ознайомлення з альтернативними джерелами енергії Західного регіону України, залучення до роботи Регіонального ландшафтного парку Знесіння – проектування екологічних стежок, створення карт ГІС, залучення до обробки матеріалів та підготовка до видавництва.

Список учасників

Проведені заходи:

Екологічна акція ”Чисті Зелені очі”

Пізнавально-навчальна екскурсія на вітрові електростанції

”Посади дерево миру”

”Новорічна ЕкоЯлинка”

Долучення до обговорення однієї з актуальних проблем сучасної екології