Списки студентів для призначення академічної стипендії відповідно до результатів успішності зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.

04.02.2021 | 13:56

https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/spysky-studentiv-dlia-pryznachennia-akademichnoi-stypendii-vidpovidno-do-rezultativ-uspishnosti-zymovoi-zalikovo-ekzamenatsiynoi-sesii-2020-2021-n-r