Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності Екологія (прикордонний екологічний контроль); (екологія землекористування та агробізнес); (екологія геологічного і суміжних середовищ); (біоекологія)

Діяльність циклової (предметної) комісії зі спеціальності 101 Екологія, забезпечує 19 викладачів (1 викладач спеціаліст, 4 – другої категорії, 2 – першої категорії, 11 – вищої категорії, 1 – викладач-методист). До складу предметної комісії входять кандидати і доктори географічних, геологічних, біологічних і сільськогосподарських наук.

Робота предметної комісії полягає у розгляді і затвердженні навчальних програм,  семестрових планів, програм практичного навчання, тематик для написання курсових робіт. Циклова комісія планує проведення навчальних і виробничих практик, обирає форми поточного контролю знань студентів, забезпечує питання для підсумкової Державної атестації, організовує належні умови для екзаменаційної комісії.

Представники циклової комісії організовують зі студентами науково-дослідну роботу. ЇЇ результатом є щорічне проведення студентської науково-практичної конференції ”Перший крок у науку”. Викладачі забезпечують діяльність Екогуртка та займаються профорієнтаційною роботою.

Викладачі спеціальності Екологія розробляють методичні, навчально-методичні матеріали для навчальних дисциплін природничо-наукового, професійного-орієнтованого і вибіркового циклів навчального плану.

Наукова діяльність працівників висвітлена у статтях, монографіях, підручниках. Для передання педагогічного та науково-педагогічного досвіду викладачами ведеться взаємовідвідування занять.

Предметна комісія бере участь у підготовці акредитаційних і ліцензійних матеріалів.

Склад комісії:

Голова:

Луцишин О.З.

Члени комісії:
Грень О.І.
Стельмащук С.Я.
Шпаківська І.М.
Папіш І.Я.
Кирильчук А.А.
Гаськевич В.Г.
Батюк Н.М.
Книш І.Б.
Тузяк Я.М.
Генералова Л.В.
Дворжак Т.С.
Мамчур О.В.
Іванець О.Р.
Любас Н.М.
Лесів М.С.

Гілета Л.А.