Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності ”Електроніка”

Діяльність циклової (предметної) комісії зі спеціальності 171 “ЕЛЕКТРОНІКА” забезпечує 5 викладачів (4 – вищої, 1 – першої категорії). До складу предметної комісії входять кандидати фізико-математичних та технічних наук

В обов’язки циклової комісії входить:

  • розгляд і затвердження навчальних програм, семестрових планів, програм практичного навчання, тем курсових робіт, графіків консультацій;
  • обговорення та затвердження питань, що виносяться на заліки, іспити та державну атестацію з  дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;
  • обговорення результатів успішності студентів;
  • взаємовідвідування занять;
  • методично-видавнича діяльність членів комісії;
  • підготовка акредитаційних і ліцензійних матеріалів.

Члени комісії ведуть активну наукову діяльність. Результати їхніх досліджень є опубліковані у високорейтингових вітчизняних та закордонних виданнях. Разом зі студентами беруть участь в роботі Українсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та Інформаційні Технології” (ЕлІТ) та Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА”.

Також тісно співпрацюють з факультетом електроніки та комп’ютерних технологій і фізичним факультетом.

Голова:
Слободзян Д.П.

Члени комісії:
Батюк М.Я.
Ровецький І.М.
Мочульський Ю.С.
Чорнодольський Я.М.