Циклова комісія з математичної, природничо-наукової підготовки

Діяльність циклової (предметної) комісії з математичної, природничо-наукової підготовки забезпечує 12 викладачів (1 викладач спеціаліст, 1– другої категорії, 2 – першої категорії, 8 – вищої категорії). До складу предметної комісії входить 8 кандидатів фізико-математичних наук та 1 кандидат хімічних наук.

Робота предметної комісії полягає у розгляді і затвердженні навчальних програм, семестрових планів, програм практичного навчання. Викладачі займаються виховною та профорієнтаційною роботою.

Викладачі фундаментальних дисциплін розробляють методичні, навчально-методичні матеріали для навчальних дисциплін математичного та природничого профілю, проводять консультації для студентів.

Члени циклової комісії беруть участь у наукових конференціях, висвітлюють свою діяльність у статтях.

Для передання педагогічного та науково-педагогічного досвіду викладачами ведеться взаємовідвідування занять.

Голова:
Дуфанець М.В.

Члени комісії:
Бовгира О.В.
Сас Н. Б.
Вельгош С.Р.
Дзіковський В.Є.
Демків Т.М.
Кнігініцький О.В.
Кузьмак А.Р.
Паночко Г.І.
Тимошук С.В.

Білинський А.Я.