Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу “Природничий фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2020 році (нова редакція)

08.07.2020 | 10:25

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 р.