Науково-методичний семінар ”Методи рентгенівської дифракції для визначення кристалічної будови речовин”

25.10.2016 | 12:53
17 жовтня 2016 року в Природничому коледжі відбувся науковий семінар на тему Методи рентгенівської дифракції для визначення кристалічної будови речовин”, на якому доповідач Сливка Ю. І. представив сучасні тенденції в розвитку методів дослідження складу та будови речовин і, зокрема, відзначив важливу роль методу рентгенівської дифракції, з використанням якого вдалось вивчити кристалічну будову десятки тисяч органічних, неорганічних, металорганічних та білкових молекул. У своїй доповіді він зупинився на методології рентгенівського експерименту, охарактеризувавши основні етапи цього методу аналізу та підкреслив основні проблеми, з якими стикаються кристалографи при розшифровці кристалічних структур. На закінчення Юрій Іванович також продемонстрував яскраві приклади, як виходячи із реальних кристалів отримати дифракційний масив та з використанням певного програмного забезпечення, і обробкою дифракційних даних, одержати справжнє розташування атомів у кристалічній гратці речовини.20161017_152724

20161017_15293420161017_15294820161017_153022