Bachelor

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”
впорядковані з урахуванням напрямків підготовки

Прикладна математика (6.040301)

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Випускаючі кафедри: