Савка Ірина Вячеславівна

Наукові інтереси

Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості.

Курси

Публікації

  1. Стельникович Юлія. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Юлія Стельникович, Оксана Павлишин, Ірина Савка, Світлана Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. Виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 19. – Т. 2. – Л. : ЛДУФК, 2015. – С. 287–290.
  2. Головко Валерія. Фітнес-аеробіка під час занять з фізичного виховання у республіці Корея / Валерія Головко Ірина Савка // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 12–17.
  3. Яковюк Віктор. Цигун-китайська методика оздоровлення та ведення здорового способу життя / Віктор Яковюк, Ірина Савка // Проблеми формування здорового способу життя молоді : Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 356–363.

 

Біографія

У 1990 році поступила до Львівського державного інституту фізичної культури.

З 1994 р. працює викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2002 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2019 р. працює викладачем Природничого коледжу за внутрішнім сумісництвом.

Розклад