Сас Наталія Богданівна

Посада: викладач Викладачі фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.sas@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

  1. Андрейків О., Долінська І., Лисик І., Сас Н.  Розрахункова модель поширення корозійно-механічної тріщини за високих температур // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 99–105.
  2. Andreykiv O., Sas N. Determination of subcritical growth period of  high temperature creep crack in steam pipeline pipe // J. Мaterials science – New York, 2014 – Vol. 49, − №5. – P. 624-630.
  3. Andreykiv O., Sas N. Determination of period o f subcritical growth of high temperature creep crack in steam-turbine whee // J. Мaterials science – New York, 2010.− Vol. 46. − № 3. – P. 297-306.
  4. Andreykiv O., Sas N. Subcritical growth of a plane crack in a three-dimensional body under the conditions of high-temperature creep // J. Мaterials science – New York, 2008 – Vol. 44, − №2. – P. 163-174.

Біографія

Народилася у с. Жирова 2 травня 1982 р. в сім’ї службовців. З 1988 навчалася у Жирівській СШ, яку закінчила з золотою медаллю у 1999 р. Цього ж року поступила на механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю математика у 2004 р.  та здобула кваліфікацію магістр математики, викладач.

У 2004-2007 рр. аспірант кафедри механіки ЛНУ ім. І. Франка. Захистила дисертацію на тему ”Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла  21 листопада 2008 р.

З листопада 2007 р. асистент, а з серпня 2016 р. – доцент  кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Є автором 40 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 14 у фахових журналах.

Розклад