Павлишин Оксана Федорівна

Наукові інтереси

Оптимізація рухової активності студентів у процесі занять фізичними вправами оздоровчої спрямованості.

Курси

Публікації

  1. Павлишин О. Вивчення змін психоемоційного стану студентів в період спортивної діяльності // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. – Вип. 1 / Вінницький державний педуніверситет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016.
  2. Стельникович Ю. Оптимізація фізичного стану студентів спеціальних медичних груп засобами фізичного виховання / Ю. Стельникович, О. Павлишин, І. Савка, С. Можаровська // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Вип. 19. – Т. 2. – Львів, 2015. – С. 287–290.
  3. Лавринів Х. Зміни рівня тривожності спортсменів-футболістів / Х. Лавринів, І. Козак, О. Павлишин, Н. Лисак // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Вип. 19. – Т. 2. – Львів, 2015. – С. 147–151.

Біографія

Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури.

Працює викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад