Папіш Ігор Ярославович

Посада: викладач Відділення екології

Електронна пошта: ihor.papish@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • ґенеза, еволюція і деградація чорноземів
  • палеопедологія і еволюція ґрунтів
  • класифікація і діагностика ґрунтів

Курси

Публікації

Папіш І. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту : навчальний посібник. – Львів, 2001. – 94 с.

Папіш І. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів:  навчальний посібник. – Львів, 2001. – 36 с.

Папіш І. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / Г. Іванюк, С. Позняк, М. Кіт // Ґрунтознавство. – Київ-Дніпропетровськ. –  2008. – Т. 9. – № 3–4 (13). – С. 33–40.

 Папіш І. Ґрунтово-археологічні дослідження чорноземів пізнього голоцену // І. Папіш, С. Позняк // Вісник Інституту археології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 8–16.

 Папіш І. Практикум з картографії ґрунтів / І. Папіш, Т. Ямелинець // Навчальний посібник. – Львів, 2009. – 450 с.

Папіш І. Принципи та критерії класифікації чорноземів України // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – Т. 14. – Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – С. 333–337.

 Папіш І. Проблеми ґенези чорноземів Галичини / І. Папіш, С. Позняк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2010. – Випуск 38. – С. 271–280.

 Папіш І. Просторова мікронеоднорідність чорноземів другої надзаплавної тераси Західного Бугу та масштаби її виявлення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Випуск 27. – 2010. – № 1. – С. 144–149.

 Папіш І. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І. Папіш, С. Позняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–22.

Папиш И. Типологические и географические особенности формирования глинистого профиля агрочерноземов Западно-Украинского края // Научные ведомости Белгородського госуд. ун-та. Естественные науки. – 2014. – № 3(174). Выпуск 26. – С. 137–147.

Папіш І. Морфогенез чорноземів типових (Haplic  Chernozems) Сокальського пасма // Генеза, географія та екологія ґрунтів : збірник наукових праць. – 2015. – С. 195–201.

Біографія

Народився 6 червня 1965 р. у с. Скнилів Пустомитівського району Львівської області. У 1982 р. закінчив Луківську СШ Самбірського району Львівської області. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1987 р. закінчив навчання на кафедрі геоморфології за спеціалізацією “Геоморфологія” і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю ”Географ. Викладач”. З 1987 до 1994 р. працював інженером, а згодом науковим співробітником науково-дослідної лабораторії ”Географії і меліорації ґрунтів” (НДЛ-50) при ЛДУ імені Івана Франка. Займався картуванням ґрунтового покриву Алтайського краю (Росія), Хмельницької і Львівської областей (Україна). З 1994 р. – асистент кафедри географії ґрунтів. У період з 1994 до 1997 р. навчався у заочній аспірантурі при кафедрі географії ґрунтів ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 р. захистив дисертацію на тему: ”Чорноземи типові Північно-Подільського Лісостепу”, за результатами якої здобув вчений ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів. З 1998 р. – доцент кафедри  географії ґрунтів Львівського університету. У 2001 р. одержав вчене звання доцента. Тема докторської дисертації: “Чорноземи Західноукраїнського краю: походження, еволюція, деградація”. Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).

Розклад