Мельничин Андрій Володимирович

Посада: викладач Відділення комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.melnychyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми оптимізації сучасних інформаційних технологій.

Курси

Публікації

1. Мельничин А. Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку / А. Мельничин, Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22 №1. – С.92–98.

2. Мельничин А. Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку / А. Мельничин, Г. Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2011.  – Вип. 17.  – C. 22–28.

3. Мельничин А. Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних / А. Мельничин, Г. Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2013.  – Вип. 20.  – C. 95–99.

4. Мельничин А. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій – Львів, 2013. – 80 с.

Біографія

Народився 17 жовтня 1981 р. у с. Надиби Старосамбірського району Львівської області. У 2004 р. закінчив з відзнакою факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірантуру (2007). У 2004-2007 рр. асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем, 2007-09 рр. –  асистент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, 2009-10 рр. – асистент, а з 2010 р. – по даний час – доцент кафедри теорії оптимальних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка.  У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за темою: “Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних. У січні 2014 р. присуджено вчене звання “доцент кафедри теорії оптимальних процесів.

Розклад