Матійчук Василь Степанович

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.matiychuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Хімія гетероциклічних сполук, реакції циклізації, металокомплексний каталіз, доміно-реакції, похідні піразолу.

Курси

Публікації

 1. Matiichuk V., Potopnyk M., Obushak N. Synthesis and reactions of 3-(3-ethoxycarbonyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)propenic acid // Russ. J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45, N 5. – P. 712–118.
 2. Obushak M., Matiychuk V., Turytsya V. A new approach to the synthesis of 3,4-dihydroisocoumarin derivatives // Tetrahedron Lett. – 2009. – Vol. 50, N 45. – P. 6112–6115.
 3. Pokhodylo N., Matiychuk V., Obushak M. Synthesis of ethyl 4,5-disubstituted 2-azido-3-thiophenecarboxylates and use in the synthesis of thieno [3,2-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-ones // Tetrahedron. – 2009. – Vol. 65, N 13 – Р. 2678–2683.
 4. Pokhodylo N., Matiychuk V., Obushak M. Synthesis of Triazoles via Regioselective Reactions of Aryl Azides with Cyanoacetyl Pyrroles and Indoles // Synthesis. – 2009. – N. 8 – P. 1297–1300.
 5. Pokhodylo N., Teslenko Y., Matiychuk V., Obushak M. Synthesis of 2,1-benzisoxazoles by nucleophilic substitution of hydrogen in nitroarenes activated by the azole ring // Synthesis. – 2009. – N 16. – Р. 2741–2748.
 6. Pokhodylo N., Savka R., Matiichuk V., Obushak N.  Synthesis and Selected Transformations of 1-(5-methyl-1-aryl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethanones and 1-[4-(4-R-5-methyl-1Н-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl]ethanones // Russ J. Gen. Chem. – 2009. – Vol. 79, N 2. – Р. 309–314.
 7. Matiychuk V., Lesyk R., Obushak M., Gzella A., Atamanyuk D., Ostapiuk Yu. Kryshchyshyn A. A new domino-Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reaction // Tetrahedron Lett. – –2008. – Vol. 49, N 31. – P. 4648–4651.
 8. Matiichuk V., Potopnyk M., Obushak N. Molecular Design of Pyrazolo[3,4-d]pyridazines // Russ. J. Org. Chem. – 2008. – Vol. 44, N. 9. – P. 1352–1361.
 9. Pokhodylo N., Matiychuk V., Obushak M. New convenient synthesis of 2,3-diaminothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivates from substituted alkyl 2-(1H-tetrazol-1-yl)thiophene-3-carboxylates // Tetrahedron. 2008. Vol. 64, N7. Р. 1430–1434.
 10. Obushak M., Pokhodylo N., Ostapiuk Y., Matiychuk V. Synthesis of 3-Substituted (6-[( E)-2-(1-Benzofuran-2-yl)ethenyl][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazoles // Phosph. Sulfur, Silicon Relat. Elem. 2008. Vol. 183, N 1. Р. 141–148.
 11. Obushak M., Karpyak V., Ostapiuk Yu., Matiychuk V. Utilization of Methyl 3-Aryl-2- thiocyanatopropanoates in the Synthesis of 2-(4-Morpholinyl)- and 2-(Piperazinyl)-5-(benzyl) thiazol-4-ones // Phosph., Sulfur, Silicon and Related Elements. 2007. Vol. 182, N 7. P. 1437–1445.
 12. Obushak N., Pokhodylo N., Krupa I., Matiichuk V. Synthesis of Substituted 4-[1,2,4]Triazolo[3,4-b]-[1,3,4]thiadiazol-6-yl)quinolines // Russ. J. Org. Chem. – 2007. – Vol. 43, N 8. – Р. 1223–1227.
 13. Obushak  N., Martyak  R., Matiichuk  V. Heterocycles Synthesis Based on Arylation Products of Unsaturated Compounds: XII. Reactions of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Dithiol Compounds // Russ. J . Org . Chem . 2005. .N 5. P. 748–752 .
 14. Matiichuk V., Obushak N., Tsyalkovskii V. Synthesis of Heterocycles from Arylation Products of Unsaturated Compounds: XIII. 5-R1-Benzyl-2-( R2-2-pyridylimino) thiazolidin-4- ones. // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41, No. 7 . P. 1050–1054.
 15. Tsyalkovsky V., Kutsyk R., Matiychuk V., Obushak M., Klyufinska T. Synthesis and Antimicrobial activity of 5-(r1-benzyl)-2-(r-benzylidenehydrazono)-3-(2-furylmethyl)thiazolidin-4-ones. Pharm. Chem. J. – 2005 – Vol.  39, N 5. – P . 84–86 .
 16. Obushak N., Martyak R., Matiichuk V. Heterocycles Synthesis Based on Arylation Products of Unsaturated Compounds: XII. Reactions of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Dithiol Compounds // Russ. J. Org. Chem. 2005. .N 5. P. 748–752
 17. Matiichuk V., Obushak N., Tsyalkovskii V. Synthesis of Heterocycles from Arylation Products of Unsaturated Compounds: XIII. 5-R1-Benzyl-2-(R2-2-pyridylimino)thiazolidin-4-ones. // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41, No. 7. P. 1050–1054).
 18. Obushak N., Matiichuk V., Vasylyshin R., Ostapyuk Yu. Heterocyclic Syntheses on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds: X. 3-Aryl-2-chloropropanals as Reagents for the Synthesis of 2-Amino-1,3-thiazole Derivatives // Russ. J. Org. Chem. 2004. Vol. 40. N 3. Р. 383–389.
 19. Obushak M., Matiychuk V., Tsyalkovsky V., Voloshchuk R. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds. 11. 5-R-Benzyl-2-Iminoselenazolidin-4-Ones from Ethyl 3-Aryl-2-Bromopropanoates // Phosph., Sulfur, Silicon and Related Elements. 2004. Vol. 179. N 1. P. 107–113.
 20. Obushak M., Matiichuk V., Vasylyshin R., Ostapyuk Yu. Heterocyclic Syntheses on the Bases of Arylation Products of Unsaturated Compounds. X. 3-Aryl-2-chloropropanals as Reagents for the Synthesis of 2-Amino-1,3-Thiazole Derivatives // Russ. J. Org. Chem. 2004. Vol. 40. N 3. P. 383–389.
 21. Obushak M., Matiychuk V., Tsyalkovsky V., Voloshchuk R. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds. 11. 5-R-Benzyl-2-Iminoselenazolidin-4-Ones from Ethyl 3-Aryl-2-Bromopropanoates // Phosph., Sulfur, Silicon and Related Elements. 2004. Vol. 179. N 1. P. 107–113.
 22. Matiychuk V., Obushak M., Tsyalkovsky V. A Method for Synthesis of 5-R-Benzyl-2-iminoselenazolidin-4-ones // Chem. Heterocycl. Compd. 2003. N 7. P. 1115–1116.
 23. Obushak M., Martyak R., Matiychuk V. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds. Part 9. Dialkyl 2,6-Diamino-4-arylfuro[2′,3′:4,5]benzo[b]furan-3,7-dicarboxylates from 2-Aryl-1,4-benzoquinones and Cyanoacetic Esters // Polish J. Chem. 2002. Vol. 76. N 10. P. 1419–1424.
 24. Obushak N., Matiichuk V., Martyak R. Synthesis of Heterocycles Based on Products of Anion Arylation of Unsaturated Compounds. 5. Reaction of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Thiourea // Chem. Heterocycl. Compd. 2001. Vol. 37. N 7. P. 909–915.
 25. Obushak N., Matiichuk V., Turytsya V., Tsyalkovsky V. Method for the Synthesis of 2-Amino-5-[(5-methylfur-2-yl)methyl]thiazole // Chem. Heterocycl. Compd. 2000. Vol. 36. N 4. P. 493–493.
 26. Obushak N., Matiichuk V., Ganushchak N., Burlak Yu. Synthesis of Heterocycles from Products of the Anion Arylation of Unsaturated Compounds. 3. 2-Arylimino-5-arylmethyl-4-thiazolidones // Chem. Heterocycl. Compd. 1998. Vol. 34. N 4. P. 492–496.
 27. Obushak N., Matiichuk V., Ganushchak N. Synthesis of Heterocycles Based of the Products of Anionarylation of Unsaturated Compounds. II. Method of Preparation of 2,5-Disubstituted 4-Thiazolidones // Russ. J. Org. Chem. 1998. Vol. 34. N 2. P. 239–244.
 28. Obushak N., Matiichuk V., Ganushchak N. Heterocyclic Syntheses on the Basis of Anionarylation Products of Unsaturated Compounds. I. 2-Amino-5-arylmethyl-1,3-thiazoles // Russ. J. Org. Chem. 1997. Vol. 33. N 7. P. 1010–1013.
 29. Obushak N., Ganushchak N., Matiichuk V. Cyanoarylation of 1,3-Butadiene // Russ. J. Org. Chem. 1996. Vol. 32. N 5. P. 766.
 30. Обушак М., Матійчук В., Карп’як В., Мартяк Р. Синтез гетероциклів на основі продуктів реакцій арендіазонієвих солей з ненасиченими сполуками // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. 2003. Т. 10. Сер. хем. і біохем. С. 54–75.

Біографія

Народився в с. Сулятичі Жидачівського району Львівської області. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (”Циклізації продуктів галогенарилювання акролеїну і похідних акрилової кислоти з S, N-нуклеофілами”, Львів, 2001). У 1994 р. закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1994 р. – інженер, у 1994-97 рр. – аспірант кафедри органічної хімії. У 1997-2002 рр. – молодший науковий співробітник, 2002–06 – асистент, з 2006 р. – доцент кафедри органічної хімії. У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему “Арил- і бензилзаміщені гетероцикли на основі реагентів, одержаних з використанням арендіазонієвих солей”.

Розклад