Мартяк Роман Львович

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.martyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження хімічних властивостей хіноїдних сполук, зокрема синтези карбо- та гетероциклічних сполук на основі 1,4-хінонів, синтетичне використання продуктів реакції Меєрвейна в синтезі гетероциклічних систем різних класів.

Публікації

 1.  Martyak R.L., Obushak N.D., Matiіchuk V.S. Synthesis of heterocycles on the basis of arylation products of unsaturated compounds: XX. Reaction of 2-aryl-1,4-benzoquinones with potassium O-butyl carbonodithioate // Russ. J. Org. Chem. . – 2010. – Т. 46, № 3. – P. 394–398.
 2. Obushak N.D., Martyak R.L., Matiichuk V.S. Heterocycles Synthesis Based on Arylation Products of Unsaturated Compounds: XII. Reactions of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Dithiol Compounds // Russ. J. Org. Chem. 2005. .N 5. P. 748–752
 3.  Obushak N.D., Martyak R.L., Matiichuk V.S. Heterocycles Synthesis Based on Arylation Products of Unsaturated Compounds: XII. Reactions of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Dithiol Compounds // Russ. J. Org. Chem. 2005. N 5. P. 748–752 .
 4.  Matiychuk V.S., Martyak R.L., Obushak M.D., Ostapiuk Yu.V., Pidlypnyi N.I. 3-Aryl-2-chloropropionaldehydes in the Hantzsch pyrrole synthesis // Chem. Heterocycl. Compd. 2004. N 9. P. 1401.
 5. Obushak M.D., Matiychuk V.S., Martyak R.L. Synthesis of heterocycles on the basis of anionarylation products of unsaturated compounds. 7. Haloarylation products of acrylic acid and their esters in the synthesis of benzo[b]thiophene derivatives // Chem. Heterocycl. Compd. 2003. N 7. P. 1019–1026.
 6. Obushak M.D., Matiychuk V.S., Martyak R.L. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Anionarylation Products of Unsaturated Compounds. 7. Haloarylation Products of Acrylic Acid and their Esters in the Synthesis of Benzo[b]thiophene Derivatives // Chem. Heterocycl. Compd. 2003. N 7. P. 1019–1026.
 7.  Obushak M.D., Martyak R.L., Matiychuk V.S. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds. Part 9. Dialkyl 2,6-Diamino-4-arylfuro[2′,3′:4,5]benzo[b]furan-3,7-dicarboxylates from 2-Aryl-1,4-benzoquinones and Cyanoacetic Esters // Polish J. Chem. 2002. Vol. 76. N 10. P. 1419–1424.
 8. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Martyak R.L. Synthesis of Heterocycles Based on Products of Anion Arylation of Unsaturated Compounds. 5. Reaction of 2-Aryl-1,4-benzoquinones with Thiourea // Chem. Heterocycl. Compd. 2001. Vol. 37. N 7. P. 909–915.
 9.  Obushak N.D., Matiichuk V.S., Martyak R.L., Ganushchak N.I. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Anion Arylated Products of Unsaturated-Compounds. Part 4. Cyclocondensation of 3-Aryl-2-halo(thiocyanate)propionitriles // Chem. Heterocycl. Compd. 1999. Vol. 35. N 1. P. 93–96.
 10. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Ganushchak N.I., Martyak R.L. Synthesis of 4-amino-5-arylmethyl-2-bromothiazoles // Chem. Heterocycl. Compd. 1997. Vol. 33. N 8. P. 1000.
 11. Матійчук В.С., Мартяк Р.Л., Обушак М.Д. 3-Арил-2-бромопропанові кислоти у синтезі 2-(-R-бензил)-2,3-дигідробенз[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів // Питання хімії і хім. технології. 2003. N 1. С. 29–33.
 12.  Мартяк Р., Матійчук В., Обушак М., Бойко І. Арилнафтохінони. 1. 2-арил-1,4-бензохінони в реакції Дільса – Альдера. Синтез 5-гідрокси-7,8-диметил-4-(4-метилфеніл)-нафто[2,1-d][1,3]оксатіол-2-ону // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2003. Вип. 43. С. 148–152.
 13. Матійчук В.С., Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Василишин Р.Я. Синтез аналогів фенікаберану з арильними замісниками // Фармацевтичний журн. 2002. N 6. С. 45–51.
 14. Матiйчук В.С., Василишин Р.Я., Мартяк Р.Л., Остап’юк Ю.В., Обушак М.Д. 3-Арил-2-хлорпропаналі – реагенти для синтезу похідних тіазолу // Питання хімії і хімічної технології. 2000. N 1. С. 60–62.
 15. Обушак М., Матійчук В., Карп’як В., Мартяк Р. Синтез гетероциклів на основі продуктів реакцій арендіазонієвих солей з ненасиченими сполуками (огляд) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. 2003. Т. 10. Сер. хем. і біохем. С. 54–75.

Біографія

Народився в с. Зашкові Жовківського району Львівської області. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна”, Львів, 2003). У 1997 р. закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997–98 рр. – лаборант, у 1998–2001 рр. – аспірант кафедри органічної хімії. З 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2004 р. – асистент кафедри органічної хімії, з 2010 р. – доцент кафедри органічної хімії. Автор 45 наукових праць. З 2011 р. працює викладачем Природничого коледжу за внутрішнім сумісництвом.

Розклад