Мамчур Оксана Василівна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Електронна пошта: oksana.mamchur@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Метаболізм культурних рослин, фізіолого-біохімічні механізми регулювання росту та розвитку рослин за впливу фізіологічно активних речовин.

Курси

Публікації

  1.  Федак В. Роль фізіологічно активних речовин у ліпідному обміні рослин / Федак В., Мамчур О., Рівіс Й. // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань, 2011. – С. 46-50.
  2. Федак В. Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи в період його дозрівання / В. Федак, О. Мамчур, Й. Рівіс // Вісник Львівського національного університету. – 2014. – Вип. 64. – С. 305–312.
  3. Федак В. Содержание анионных форм жирных кислот в вегетативной массе кукурузы в период созревания початков / В. Федак, И. Ривис, О. Мамчур // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2013. – Вып. 49. – С. 255–263.
  4. Мамчур О. Роль фізіологічно активних речовин в онтогенезі рослин кукурудзи // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014. – Т. 15, № 3 (57). – Ч. 3. – С. 109-119.

Біографія

Народилася 24 березня 1978 р. у м. Львів. Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1999), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (2002).
З 2002 р. – інженер кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету.
2008-2011 рр. – асистент кафедри фізіології та екології рослин (за сумісництвом). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні основи продуктивності кукурудзи за впливу регуляторів росту рослин». Автор близько 40 наукових праць, в т.ч. 2 патенти. Член профбюро викладачів та співробітників біологічного факультету.
З 2011 р. – викладач Природничого коледжу.

Розклад