Мамчур Оксана Василівна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Електронна пошта: oksana.mamchur@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Метаболізм культурних рослин, фізіолого-біохімічні механізми регулювання росту та розвитку рослин за впливу фізіологічно активних речовин.

Курси

Публікації

  1.  Федак В. Роль фізіологічно активних речовин у ліпідному обміні рослин / Федак В., Мамчур О., Рівіс Й. // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань, 2011. – С. 46-50.
  2. Федак В. Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи в період його дозрівання / В. Федак, О. Мамчур, Й. Рівіс // Вісник Львівського національного університету. – 2014. – Вип. 64. – С. 305–312.
  3. Федак В. Содержание анионных форм жирных кислот в вегетативной массе кукурузы в период созревания початков / В. Федак, И. Ривис, О. Мамчур // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2013. – Вып. 49. – С. 255–263
  4. Мамчур О. Роль фізіологічно активних речовин в онтогенезі рослин кукурудзи // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014. – Т. 15, № 3 (57). – Ч. 3. – С. 109-119.
  5. Федак В.В. Динамика содержания жирных кислот общих липидов в зерне кукурузы в период его созревания / В.В. Федак, О.В. Мамчур, И.Ф. Ривис // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 50. – С. 262-269 (закордонне видання).
  6. Качмар О.И. Формирование плодородия серых лесных почв под влиянием основных звеньев земледелия / О.И. Качмар, О.В. Вавринович, В.Я. Иванюк, О.В. Мамчур  // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 50. – С. 107-115 (закордонне видання).
  7.   В. В. Федак  Зв’язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах / Федак В. В., Мамчур О. В., Рівіс Й. Ф. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – 2016. – Випуск 59. – С. 167-173 (фахове видання). Федак В. Нагромадження незамінних жирних кислот у зерні жита озимого за обробки мікродобривом та регулятором росту / Федак В., Мамчур О. // Біологічні студії / Studia Biologica. – Т.11, № 3-4. – 2017. – С. 19-20 (Web of Science).
  8. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Практичні  заняття і організація самостійної роботи студентів. Для  спеціальності 101-екологія. Укл. Мамчур О.В. Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 96 с (навчальний посібник).

Біографія

Народилася 24 березня 1978 р. у м. Львів. Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1999), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (2002).
З 2002 р. – інженер кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету.
2008-2011 рр. – асистент кафедри фізіології та екології рослин (за сумісництвом). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні основи продуктивності кукурудзи за впливу регуляторів росту рослин». Автор близько 40 наукових праць, в т.ч. 2 патенти. Член профбюро викладачів та співробітників біологічного факультету.
З 2011 р. – викладач Природничого коледжу.

Розклад