Луцишин Олена Зіновіївна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-92

Електронна пошта: olena.lutsyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Дослідження ґенези, складу, властивостей ґрунтів, їхній  географічний і екологічний аналізи.

Курси

Вибрані публікації

 1. Гаськевич В. Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини [Текст] / В. Гаськевич, О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013.– С. 91–98. – Серія географічна; вип. 41.
 2. Гаськевич В. Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / В. Гаськевич, О. Луцишин // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2016. – Ч. 1. – С. 145–156; вип. (ISSN 0134-6393).
 3. Гаськевич В. Г. Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : географічні та геологічні науки. – Одеса, – 2015. –  Т. 20. – С. 99–112; вип. 4 (27). (ISSN 2303-9914).
 4. Ґрунти Надсянської рівнини : монографія / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів, 2016. – 368 с.
 5. Луцишин О. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах Надсянської рівнини та його зміна у процесі окультурення [Текст] / О. Луцишин // Вісник ЛНАУ : агрономія. – 2011. – № 15(2). – С. 207–212.
 6. Луцишин О. З. Гумусовий стан дерново-слабопідзолистих ґрунтів Підподільського природного району Малого Полісся та його зміна під впливом антропогенної діяльності [Текст] / О. З. Луцишин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / [під ред. С. А. Балюка]. – Житомир, 2010. – 348 с.
 7. Луцишин О. З. Гумусное состояние дерново-подзолистых почв Надсянской равнины [Текст] / О. З. Луцишин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / [под ред. В. В. Иванова]. – Курск, 2013. – № 11(89). – С. 266–270.
 8. Луцишин О. З. Загальні фізичні властивості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / О. З. Луцишин // Перший крок у науку : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / [під ред. С. В. Савченка]. – Луганськ, 2011. – Т. 5. – С. 70–74.
 9. Луцишин О. Ерозійна деградація дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013. – С. 186–195. – Серія географічна; вип. 44.
 10. Луцишин О. Кислотно-основні властивості дернових ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / О. Луцишин // Сучасне ґрунтознавство : наукові проблеми та методологія викладання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, – 322 с.
 11. Луцишин О. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / О. Луцишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – № – С. 30–35. – Серія географічна;  вип. 35.
 12. Луцишин О. Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2011. – С. 237–244. – Серія географічна; вип. 39.

Біографія

Народилася 11.08.1980 р. у смт. Олесько Буського району Львівської області. У 1986-1997 рр. навчалася в Олеській середній школі. З 1997 по 2002 рік навчалася на спеціальності біогеографія і географія ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію географ-ґрунтознавець, викладач. З 2002 по 2005 рр. працювала на посаді вчителя географії в СЗОШ № 92 м. Львова. З 2005 по 2007 рр. працювала на посаді інженера в Природничому коледжі, з 2007 р. переведена на посаду викладача. У 2014 р. захистила дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук на тему: ”Ґрунти Надсянської рівнини: еколого-географічний аналіз”.

Розклад