Кирильчук Андрій Андрійович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Онтогенез і географія ґрунтів
 • Хімія ґрунтів
 • Екологія ґрунтів

Курси

Публікації

 1. Кирильчук А. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся: [монографія]
  /А. Кирильчук, С. Позняк. − Львів, 2004.
 2. Кирильчук А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник /А. Кирильчук, О. Бонішко. – Львів, 2011.
 3. Кирильчук А. Географія рендзин Західного регіону України // Вісник Львівського ун-ту. − Серія географічна. − 2013. − Вип. 44. – С. 133−139.
 4. Кирильчук А. Процессы дифференциации химического состава минерального профиля рендзин Западного региона Украины // Научный журнал Почвоведение и агрохимия. – Минск. – 2013. – № 2(51) – С. 88 – 102.
 5. Кирильчук А. Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтотворення // Вісник Львівського університету. − Серія географічна. − 2014. − Вип. 45. – С. 159−165.
 6. Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (вип. 37). – 2014. – C. 27‒34.
 7. Kyrylchuk A. Peculiarities of Rendzic Leptosols distribution in Western region of Ukraine // Geografija. – Vilnius, 2013 – T. 49. − Nr 2. – P. 105−113.
 8. Kyrylchuk A. Contemporary transformation processes of Rendzinas mineral profile in Western region of Ukraine // Romania journal of Soil Science. − 2013. − Vol. XLVII. – No.1 – P. 15−28.
 9. Kyrylchuk A. Pedogenic process on eluvium-diluvium solid carbonate rocks / A. Kyrylchuk,
  S. Poznyak // Polish journal of Soil Science. – 2013. – Vol. XLVI. – No.2 – P. 131−138
 10. Kyrylchuk A. Geography of Rendzinas in Western region of Ukraine // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. – 2014. − № 1 (322). − C. 175−182.

Біографія

Народився 22 грудня 1967 р. у с. Кузьмівка Сарненського району Рівненської області. У 1985 р. закінчив СШ № 5 м. Сарни Рівненської області. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка, котрий закінчив у 1992 р. Спеціальність – Географ. Викладач. У 1992 ‒ 1994 рр. ‒ вчитель географії СШ №46 м. Львова. З 1994 р. зарахований на посаду асистента кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1994 ‒ 1998 рр. навчався в аспірантурі (заочна форма навчання) Львівського державного університету імені Івана Франка. 22 червня 2001 р. захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: ”Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся” (науковий керівник – проф. С.П. Позняк). Ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів присвоєно у 2001 р. На посаді доцента кафедри географії ґрунтів із 2002 р. Звання доцента кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів присвоєно у 2003 р. 2 жовтня 2014 р. захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: ”Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України” (науковий консультант – проф. С.П. Позняк). Ступінь доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів присвоєно у 2014 р. На посаду професора обраний у 2015 р.

Проекти

Учасник міжнародного проекту: Глобального екологічного фонду (ГЕФ) та Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового банку (МБРР/СБ) “Збереження біорізноманіття Східних Карпат”, “Структура ґрунтового покриву та ґрунтово-екологічна оцінка земель Карпатського біосферного заповідника”. Стажувався у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща, 2013).

Розклад