Книш Іван Богданович

Посада: викладач Відділення екології

Електронна пошта: i.b.knysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researchgate.net

Наукові інтереси

дослідження геохімічних та екологічних особливостей техносфери в умовах вуглевидобутку, вивчення відходів вуглевидобування як техногенних корисних копалин

Курси

Публікації

 1. Книш І., ХаркевичВ. Розподіл вмісту хімічних елементів в породах териконів червоноградського гірничо-промислового району // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2003. – Вип. 17. – С. 148-158.
 2. Книш І., Карабин В. Мікроелементи порід терикону копальні “Степова” Львівсько – Волинського кам’яновугільного басейну (екологічні аспекти) // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. -№2. – С. 139-146.
 3. Книш І., Карабин В. Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикону копальні Степова Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Мінеральні ресурси України, 2004. – № 3. – С. 42-44.
 4. Книш Ю., Книш І.Б. Моделювання несанкціонованого скиду високомінералізованої шахтної води у води р. Рата // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2004. – Вип. 18. – С. 164-173.
 5. Книш І. Перспективи використання відходів вугільної промисловості Львівщини як нової мінеральної сировини // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2006. – Вип. 20. – C. 111-123.
 6. Таратула І., Книш І. Утилізація стічних вод вугільних шахт Львівщини // Ресурси природних вод Карпатського регіону. – Зб. наук. статей. – Львів, 2006. – С. 200-205.
 7. Книш Ю., КнишІ. Проблеми водної екосистеми у вугледобувному районі Львівщини // Ресурси природних вод Карпатського регіону. – Зб. наук. статей. – Львів, 2006. – С. 54-60.
 8. Явний П., Бик С., Бучинська І., Книш І., Шевчук О., Круглова Р. Потенціал метану робочих вугільних пластів ділянки №4 Червоноградська Львівсько – Волинського кам’яновугільного басейну // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. статей. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 80 – С. 172-178.
 9. Книш І. Геохімія мікроелементів у породах терикону шахти Візейська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2008. – Вип. 22. – C. 111-123.
 10. Бик С., Бучинська І., Книш І., Явний П. Метаноносність вугільних пластів поля шахти «Степова» Львівсько-Волинського басейну // «Геолог України». – 2009. – №3. – С. 23-27.
 11. Явний П., Книш І., Бучинська І., Бик С. Прогноз газоносності вугільних пластів Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. -№2. – С. 39-50.
 12. https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Knysh2

Біографія

Народився 19 травня 1981 р. у м. Великі Мости Львівської області. У 1997-2002 рр. – навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Спеціальність – Екологічна геологія. У 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Геохімія рідкісних і розсіяних елементів у відходах вуглевидобутку та переробки вугілля (на прикладі Червоноградського гірничо-промислового району)”.

Розклад