Іванець Олег Романович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleh.ivanets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

зоопланктон водойм різноманітного типу заходу України

Курси

Публікації

 1. Ivanets O. Zooplankton of the water vegetation in the ponds of west forest-steppe of  Ukraine // Вісник Львівського університету. Cер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 148–156.
 2. Іванець О. Тести з протозоології та зоології безхребетних: навчально-методичний посібник. – Львів, 2010.
 3. Царик Й. Польовий практикум із зоології. Ч. 1.: Безхребетні тварини прісних водойм: навч.-метод. посібник / Й. Царик, О. Іванець. – Львів, 2011.
 4. Іванець О. Латентні стадії у життєвому циклі гіллястовусих раків (Cladocera) та актуальні проблеми їх вивчення // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: м-ли наук. конф. (8–11 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 33–34.
 5. Terek J. K poznaniu protisto-, mikro-, makrofauny a ekologickych podmienok vo Svidoveckych jazerach (Ukraina) / Terek J., Kovalcuk A., Kovalcuk N., Ivanets O., Manko P., Kosko J. // Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis presoviensis. Prirodne vedy. Biologia-ekologia. – 2004. – Rocnik XL. – P.184–195.
 6. Kosko J. Prispevok k poznaniu rybtokov Zakarpatskey oblasti Ukrajiny. / Kosko J., Balazs P., Kovalcuk A., Ivanets O., Manko P., Terek J. // Acta facultatis studiorum humanitatiset naturae universitatis presoviensis. Prirodnevedy. Biologia-ekologia. – 2004. – RocnikXL. – P.138–152.
 7. Іванець О. Рачковий планктон боліт Чорногори та Сколівських Бескидів / Іванець О., Микітчак Т. // Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України. – Ужгород, 2006. – С. 78–90.
 8. Іванець О. Зоопланктон водойм Шацьких озер / Іванець О., Думич О. // Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем. – Львів, 2008. – С. 127–134.
 9. Іванець О. Гірські водойми в стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Українських Карпат // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. XII. – С. 140–141.
 10. Іванець О. Екотони в системі моніторингу прісноводних екосистем // Стан і біорізноманіття екосистем Iацького національного природного парку: мат-ли наук. конф., 11–14 вересня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 73–75.
 11. Іванець О. Фауністична характеристика та вертикальний розподіл зоопланктону як основа контролю екологічного стану водних об’єктів // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем: мат-ли наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І. Здуна ( 12–13 лютого 2008 р., Львів). – Львів 2008. – С. 78–79.

Біографія

Народився 13 травня 1960 р. у м. Львів. У 1982 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Зоологія» та здобув кваліфікацію біолога, викладача біології і хімії.
У 1987 р.- захистив кандидатську дисертацію на тему “Зоопланктон ставів верхнього Придністров’я”, присвоєно вчений ступінь кандидата біологічних наук .
1982-1983 рр. – стажист – викладач; 1986-93 рр.- науковий співробітник, з 1993 р. – доцент кафедри зоології Львівського державного університету iмені Івана Франка.
Стажувався в відділі лімнології Віденського університету (Австрія).
Участь у науково-дослідній тематиці кафедри зоології:
Тема: ОБ 174 б, “Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів в екосистемах “Шацького національного природнього парку”.
Тема: Бз 113 Б, “Фауністичне і мікробне різноманіття екосистем Розточчя та Шацького поозер’я та їх стійкість до дії антропогенних факторів”
Тема: Бз 37 Ф “Гідробіоценози заповідних та антропогенно-змінених територій західно-української частини Головного Європейського вододілу”.
Тема: ОБ 83 П “Моніторинг екосистем транскордонних територій Розточчя та західного Полісся”.
Публікацій – 104 з них монографій – 2, підручників, навчальних посібників – 2, методичні вказівки – 9, статей – 54, тез доповідей – 31.
Член “Гідроекологічного товариства України” та Всесвітнього товариства копеподологів (World Association of Copepodologists).
З 2001 р. – викладач Природничого коледжу (за внутрішнім сумісництвом).

Розклад