Химочка Галина Михайлівна

Наукові інтереси

Вивчення бальнеологічного потенціалу курортів Львівської області, що базується на використані сульфідних вод.

Курси

Вибрані публікації

1.Минович А., Химочка Г. Дослідження рекреаційно-бальнеологічного потенціалу Немирівського курорту мінеральних вод // Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конференції, присвяченої 10-річчю заснування кафедри Конструктивної географії та картографії (Львів-Ворохта, 6-8 травня 2010.) – Львів, 2010. – С. 118-124.

2.Минович А., Химочка Г. Конструктивно-географічні дослідження курортів сульфідних мінеральних вод // Ресурси природних вод Карпатського регіону : Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 травня 2010). Зб. наук. статей. – Львів, 2010. – С. 170-174.

3. Химочка Г. Історичні аспекти розвитку бальнеологічного курорту Любінь Великий // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19 – 20 травня 2011). Збірник наукових статей. — Львів, 2011. — С. 152 – 157.
4. Химочка Г., Михнович А. Рекреційно-бальнеологічний потенціал Немирівського курорту сульфідних мінеральних вод.// 13-а Міжнародна науково-практична конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону». – Львів, 2014. – С. 134.
5. Химочка Г., Пилипович О. Методичні вказівки з підготовки курсових робіт із дисциплін «Регіональні екологічні проблеми України» та «Екологічна експертиза» для студентів зі спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія».

Наукова біографія

Народилася у м. Львові 01.10.1965 р. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1988). До 2005 р. працювала на посадах старшого лаборанта, інженера НДЧ, секретаря деканату фізичного факультету Львівського університету. З 2007 р. – завідувач навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. З вересня 2009 р. переведена на посаду викладача Природничого коледжу.

Розклад