Гілета Любов Андріївна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: lyubov.hileta@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Екологічний стан міських систем, їх планування на основі конструктивно-географічного підходу, а також акустичне навантаження  та вплив різних видів транспорту на урбоекосистему.

Курси

Публікації

 1. Гілета Л. Геокологічні дослідження території впливу Львівського аеропорту// Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – 52 с.
 2. Петлін В. Гілета Л. Методологічні аспекти вивчення шумового забруднення урбоекосистем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 26). 2009. – С. 125–130
 3. Пилипович О., Гілета Л. Геоекологічне дослідження зони впливу Державного підприємства Міжнародний аеропорт ”Львів” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 28). 2010. – С. 220–224
 4. Петлін В., Гілета Л. Оптимізація урбоекосистем в умовах шумового забруднення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. №2 (випуск 28). 2010. – С. 198–203
 5. Гілета Л. Екодинамічні явища урбосистем пов’язані з акустичним навантаженням // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2010. – Т. 6. Вып. 1– – С. 40–45
 6. Гілета Л. Акустично-транспортне забруднення великих урбосистем на прикладі Львова //Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – Вип. 4(61). – С. 121–127
 7. Гілета Л. Проблеми акустичного навантаження на великі урбосистеми України // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія ”Географія”. Том 24 (63). 2011 р. № 2 частина 1. С.346–349
 8. Гілета Л. Особливості структури акустичних навантажень у великих урбоекосистема (на прикладі Львова) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія ”Географія”. Том 24 (63). № 3. 2011 р. С.36–41
 9. Гілета Л. Формування центрів акустичного навантаження в межах великих урбоекосистем  (на прикладі міста Львова) // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2011.– Вип. 2 (63). – с. 66–71
 10. Гілета Л. Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбоекосистемі Львова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №1 (випуск 31). 2012. – С. 199–204
 11. Гілета Л. Принципи диференційованої оптимізації шумового навантаження у великих урбоекосистемах (на прикладі Львова) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 32). 2012. – С. 118–123
 12. Гілета Л. Конструктивно-географічне обґрунтування шумових навантажень в межах великих урбоекосистем // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Київ, 2012. – С. 60–63
 13. Гілета Л. Зонування території великих урбоекосистем за акустичним навантаженням // Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях: збірник наукових праць / під заг. ред. Б. Вахрушева. – Сімферополь, 2013. – Т.1. С. 275–278
 14. Гилета Л. Особенности акустической нагрузки в пределах крупных урбогеосистем (на примере г. Львова) // Проблемы региональной экологии. Вып. 4, 2013. – С. 215–219
 15. Гілета Л. Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 45. С. 185–191.
 16. Гілета Л. Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №1 (випуск 38). 2015. – С. 196–203
 17. Гілета Л. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34–37.
 18. Гілета Л. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища //Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41–44

Біографія

У 2010 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю екологія і охорона навколишнього природного середовища, отримала кваліфікацію магістр екології та охорони навколишнього середовища.
З 2010 р. – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.
З лютого 2012 р. викладач за сумісництвом Природничого коледжу. Після закінчення аспірантури у лютому 2014 р. – штатний викладач.
У червні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Акустичне навантаження великих урбоекосистем (на прикладі міста Львова)”.
З жовтня 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук.

Розклад