Герцик Оксана Миронівна

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: o_hertsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Електрохімія органічних пероксидів, процеси окиснення на поверхнях аморфних металевих сплавів

Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації :

Переверзєва Т.Г. Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на основі Феруму: дис. … канд. хім.. наук: 02.00.04 – фізична хімія / Переверзєва Тетяна Георгіївна. – Львів, 2016. – 175 с. (науковий керівник- канд. хім. наук, доцент Герцик О.М.; захист відбувся 04.02.2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.10 при Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

та 10 магістерських і дипломних робіт.

Керівник наукової роботи учнів Львівської обласної Малої Академії Наук:

  1. Учня 10-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Баб’яка Романа (ІІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2019 р., секція хімії).
  2. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Квас Валерії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2018 р., секція хімії).
  3. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Проць Софії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2015 р., секція хімії).

 

Курси

Біографія

Герцик Оксана Миронівна народилася 17.03.1970 р. у  м. Львів.

1987 р. – з медаллю закінчила Львівську середню школу №36.

1992 р. – з відзнакою закінчила  хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1992–1995 рр. – навчалась в аспірантурі кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.

1996 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (тема “Кінетика електрохімічних реакцій з участю кисневмісних сполук на аморфних металевих поверхнях”).

1995-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2011 рр. – асистент; з 2011 р. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Автор 320 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, 8 навчальних посібників, 145 наукових статей та 18 патентів України.

Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка (з 1999 р.).

Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2018 р.).

 

Розклад