Генералова Лариса Володимирівна

Посада: викладач Відділення екології

Електронна пошта: larysa.heneralova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Формаційний аналіз, питання петрохімії вулканітів Середньоазіатського регіону, структурний аналіз осадових комплексів Карпат.

Курси

Публікації

1. Генералова Л. Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань) //Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2012. – Вип. 26. – С. 97–120.
2. Генералова Л. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкаторолірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат / Генералова Л. Костюк О.//Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. – Київ, 2012 – Вип. 5. – С. 46–51.

Біографія

Народилася у м. Львові 27 березня 1953 р. Закінчила геологічний факультет Львівського державного університету у 1975 р. У 1975-76 рр. працює геологом у Львівській геологічній експедиції, у 1976-79 рр. – геолог Південно-Киргизької геологічної експедиції. З 1979 р. працює у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Спочатку інженером, потім молодшим науковим співробітником у Науково-дослідницькому секторі і з 1990 р. асистентом кафедри загальної геології.

Розклад