Федишин Орест Степанович

Посада: викладач Відділення хімії

Електронна пошта: orest.fedyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Застосування органічних реагентів у спектрофотометричному аналізі.

Публікації

  1.  Fedyshyn O. Spectroscopic and computational study of a new thiazolylazonaphthol dye 1 -[(5 – (3 -nitrobenzyl) -1,3 -thiazol – 2 -yl)diazenyl]naphthalen – 2 -ol / O. Fedyshyn, Y. Bazeľ, M. Fizer, V. Sidey, J. Imrich , M. Vilkova, O. Barabash, Y. Ostapiuk, O. Tymoshuk // Journal of Molecular Liquids.– 2020. – Vol. 304. Article ID 112713. doi:10.1016/j.molliq.2020.112713
  2. Tymoshuk O. S. Spectrophotometric Determination of Palladium(II) Ions Using a New Reagent: 4-(N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidine-5-ylidene)- hydrazino)-benzoic Acid (p-ITYBA)./ O. S. Tymoshuk, O. S. Fedyshyn, L. V. Oleksiv , P. V. Rydchuk, and V. S. Matiychuk // Journal of Chemistry.– 2020.– Vol. 2020, Article ID 8141853. https://doi.org/10.1155/2020/8141853
  3. Tymoshuk. O. A New Reagent for Spectrophotometric Determination of Ir (IV): 5-[2-(4-Hydroxyphenyl) hydrazineylidene]-4-iminothiazolidin-2-one (HPIT)./ O. Tymoshuk, L. Oleksiv, O. Fedyshyn, P. Rydchuk, V. Matiychuk, T. Chaban. // Acta Chimica Slovenica.– 2020.– Vol.67, № 3 Article ID 6046 http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2020.6046
  4. Tymoshuk, O. A New Method of Control Over the Content of Palladium in Intermetallic Alloys / O. Tymoshuk, O. Fedyshyn, L. Oleksiv, P. Rydchuk, I. Patsai // Materials Science. – 2019. – Vol. 50. – P. 455-459. doi:10.1007/s11003-019-00325-9
  5. Karbovnyk I. Random nanostructured metallic films for environmental monitoring and optical sensing: experimental and computational studies / I. Karbovnyk, J. Collins, I. Bolesta, A. Stelmashchuk, A. Kolkevych, S. Velupillai, H. Klym, O. Fedyshyn, S. Tymoshuk, I. Kolych // Nanoscale Res Lett.– 2015. – Vol. 10. Article ID 151. DOI: 10.1186/s11671-015-0855-x

Статті у фахових виданнях України:

  1. Тимошук О.С. Cпектрофотометричне та вольтамперометричне визначення 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію / О. Тимошук, О. Федишин, Л. Олексів, А. Тупис // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018 – Вип. 59, ч. 1. – С. 216-223.
  2.  Федишин О. Потенціометрична детекція сигналу в системі пероксимоносульфатна кислота – фероїн – Fe(III)/ О. Федишин, С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2013. – Вип. 54, ч. 1. – С. 180-186
  3.  Федишин О. Формальні редокс потенціали кислоти Каро у водних розчинах / О. Федишин, Т. Параняк, О. Тимошук, С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 211-216.

 

Біографія

Народився 16.02.1990 у м. Львові Навчання на хімічному факультеті ЛНУ (2007-2012), диплом магістра за спеціальністю “Хімія”. Аспірантура (2016-по даний час). З  01. 09. 2012 р. викладач Природничого фахового коледжу.

Нагороди

Лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2020)

Методичні матеріали

  1. Тимошук С.В. Лабораторний практикум з курсу “Фізико-хімічні методи аналізу” / Тимошук С.В., Федишин О.С., Тупис А.М.. // Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка – 2017. – 51 с.
  2.  Олексів Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Фізико-хімічний аналіз” для спеціальності «Прикладна екологія» / Олексів Л.В., Федишин О.С., Тимошук С.В. // Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка – 2017. – 35 с.

Розклад