Чорнодольський Ярослав Миколайович

Посада: викладач Відділення електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yaroslav.chornodolskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • дослідження люмінесцентно-кінетичних параметрів кристалів;
  • розрахунок електронної енергетичної структури кристалів.

Курси

Публікації

  1. Chornodolskyy Ya. Features of the core-valence luminescence and electron energy band structure of A1-xCsxCaCl3 (A = K, Rb) crystals / Ya. Chornodolskyy, G. Stryganyuk, S. Syrotyuk [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2007. – Vol. 19. – P. 476211–476218.
  2. Syrotyuk S. V. Electronic energy band parameters of CsCl evaluated on core Bloch states and plane waves / S. V. Syrotyuk, Ya. M. Chornodolskyy, G. B. Stryganyuk [et al.] // Radiation Measurements. – 2007. – Vol. 42. – P. 723–726.
  3. Чорнодольський Я. Електронна енергетична структура та спектри остовно-валентної люмінесценції кристалів ABX3 (A = K, Rb, Cs; B = Ca; X = F) / Я. Чорнодольський, С. Сиротюк, Г. Стриганюк [та ін.] // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Вип. 11, № 4. – C. 421–426.
  4. Сиротюк С. Розрахунок енергетичних параметрів остовно-валентної люмінесценції кристала CsBr / С. Сиротюк, А. Волошиновський, Я. Чорнодольський [та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Вип. 47. – С. 109-117.
  5. Syrotyuk S. V. Band structure of LaPO4 / S. V. Syrotyuk, Ya. M. Chornodolskyy, V. V. Vistovskyy [et al.] // Functional materials. – 2013. – Vol. 20, No 3. – P. 373-377.
  6. Vistovskyy V.V. Self-trapped exciton and core-valence luminescence in BaF2 nanoparticles / V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, Ya. M. Chornodolskyy [et al.] // Journal of Applied Physics. – 2013. – Vol. 114. – P. 194306(7).
  7. Волошиновський А. Електронна енергетична структура та остовно-валентна люмінесценція кристала CsCl / А. Волошиновський, С. Сиротюк, Я. Чорнодольський [та ін.] // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17, № 4. – 4701(6).

Біографія

Закінчив фізичний факультет Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка в 2003 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію Магістр фізики.

2004–2007 роки навчався в аспірантурі кафедри експериментальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

2007–2008 роки працював молодшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛНУ імені Івана Франка.

2008–2012 роки працював асистентом, а з листопада 2012 року до тепер працює доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію Остовно-валентна люмінесценція та параметри енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалів“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

В 2016 році присуджено вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

Був виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем. Опублікував 59 наукових праць.

Навчально-методичний доробок: 2 методичні вказівки до лабораторних робіт.

Розклад