Бовгира Олег Вікторович

Посада: викладач Викладачі фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-36

Електронна пошта: oleh.bovhyra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • зонно-енергетична структура
 • оптичні властивості шаруватих кристалів галогенідів індію і талію, кристалічних фероїків групи А2ВХ4

Курси

Публікації

 1. М.І.Колінько, О.В.Бовгира. Зонно-енергетична діаграма броміду індію // УФЖ.- 2001.- Т. 46, № 7.- C. 707-719.
 2. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, A.Hr.Nevidomsky. Structure, defects and phase transitions in the III group monohalides // Ukrainian Journal of Physical Optics.- 2000.- Vol.1, №1.- P.49-52.
 3. Микола Колінько, Олег Бовгира. Бромид індію: Розподіл електронної густини. // Фізичний збірник НТШ.- 2001.- Т.4.- C.117-123.
 4. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, M. Piasecki. Optical constants of indium bromide // Low temperature physics.- 2001.- Vol.27, №2.- P.153-157.
 5. М.І.Колінько, О.В.Бовгира, І.В.Кітик, М.Пясецкі. Бромид індію: оптичні спектри в області 2-30 еВ // Журн. фіз. досл.- 2001.- Т.5, №1.- С.75-79.
 6. A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Thermostimulated luminescence spectra of nanostructures InxTl1-xI synthesized in porous silicon. // Journal “Functional materials”.-2004.- vol.11, No.4.- P.742-745.
 7. Ya.O.Dovhyi, S.V. Ternavska, A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Raman spectra of InxTl1-xI substitutional solid solutions // Journal “Functional materials”.-2005- vol.12 No.3- P.503-506.
 8. Франів А.В., Бовгира О.В., Савчин О.В. Електронно-фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xI // УФЖ.- 2006.- т. 51, №3.- С.269-274.
 9. O.V.Bovgyra, V.Yo.Stadnyk, A.V.Franiv, M.R.Tuzyak. The band energy structure of RbKSO4 crystals // Condensed Matter Physics.- 2007.- Vol.10, No.1.- p.39–43.
 10. Бовгира О.В. Вплив тиску на електронний спектр галогенідів індію і талію / М.В. Охримчук, А.В. Франів // Український фізичний журнал. – 2010. – Т.55, № 9. – C. 1013-1019.
 11. Бовгира О.В. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 01027 (6cc).
 12. Бовгира О.В. Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, №1. – С. 39-47.
 13. Franiv V. Simulation of optical spectra of novel Tl4CdI6 and Tl4HgI6 optoelectronic crystals / V. Franiv, O. Bovgyra, O. Kushnir, A. Franiv, K.J. Plucinski // Optica Applicata. –2014. – Vol. XLIV, No. 2. –  P. 317–326.
 14. Kurlyak V.Yu. Piezooptic properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals / V.Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, O. V. Bovgyra, V. B.  Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015.– V. 118, № 4. – С. 547–551.
 15. Бовгира О.В. Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини /О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, А.С. Середницький //Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – т. 7, № 4. – С. 1702-1–1702-7.
 16. Bovgyra O.V. Anisotropy of inter-band transitions and band structure of Cs3Zn6B9O21 nonlinear optical crystals / O.V. Bovgyra, V.Y. Kurlak, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, K. Ozga // Optical Materials. – 2016. – V. 56. – P. 129–133.
 17. Бовгира О.В. Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO /О.В. Бовгира, М.В. Коваленко//Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – т. 8, № 2. – С. 02031-1–02031-5.
 18. Якібчук П.М. Розрахунки зонної структури Si, Ge ТА GaAs методом модельного псевдопотенціалу / П. М. Якібчук, О .В. Бовгира, І. В. Куца // Журнал фізичних досліджень. – 2015. – т. 19, № 1/2. – С. 1702-1–1702-7.
 19. Bovgyra O.V. DFT Study of Electronic and Magnetic Properties of Bare and Substitutionally Doped ZnO Nanoribbons/ O.V. Bovgyra, M.V. Kovalenko// IEEE Xplore, Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum. – 2015.
 20. Кашуба А. Особливості зонної структури твердих розчинів заміщення InxTl1-xI / А. Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, А. Франів // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. –С.32-38.
 21. Bovhyra R. Ab Initio Study of Structural and Electronic Properties of (ZnO)n “Magical” Nanoclusters n = (34, 60)/ R.Bovhyra, D.Popovych,O. Bovgyra, A.Serednytski// Nanoscale Research Letters. – 2017. – 12:76.
 22. Бовгира О.В. Розрахунки електронної структури об’ємних кристалів і нанокристалів групи АIIВVI(CdS, CdSe) методом модельного нелокального псевдопотенціалу / П. М. Якібчук, О .В. Бовгира, І. В. Куца, Л.Р. Топоровська // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – т. 9, № 2. – С. 02030-1–02030-7.
 23. А. V. Franiv, V. Y. Stadnyk, А. I. Каshuba, R. S. Brezvin, О. V. Bovgyra, O. V. Futej  Temperature behavior of thermal expansion and birefringence of InxTl1–хІ-substitution solid solutions
  Оptics and spectroscopy, 2017. – V. 123, № 1. –P. 177–180.
 24. Kashuba A.I. Birefringence of InxTl1-xІ solid state solution /A.I.Kashuba, A.V.Franiv,O.V. Bovgyra,R.S.Brezvin  // Functional Materials. – 2017. –24 (1). – P. 026-030.
 25. Franiv A.V. Elastic properties of substitutional solid solutions InxTl1-хI and sounds wave velocities in them / Franiv A.V., Kashuba A.I., Bovgyra O.V., Futey O.V.// Ukr. J.Phys. – 2017. – Vol. 62, № 8. – P. 679-684.
 26. Kashuba A.I. Specific Features of Content Dependences for Energy Gap in InxTl1-xI Solid State Crystalline Alloys / A.I. Kashuba, M. Piasecki, O.V. Bovgyra, V.Yo. Stadnyk, P. Demchenko,A. Fedorchuk, A.V. Franiv and B. Andriyevsky //   Acta Physica Polonica A. – Vol. 133, №1. – P. 68-75.
 27. Kashuba A.I. Lattice vibration spectra of A4BX6 group crystals / A.I. Kashuba, M.V. Solovyov, T.S. Maliy, I.A. Franiv, O.O. Gomonnai, O.V. Bovgyra, O.V. Futey, A.V. Franiv, V.B. Stakhura // Journal of Physical Studies. – 2018. – Vol. 22, № 2. – P. 2701-1-2701–4.
 28. Якібчук П.М. Зонна структура невпорядкованих твердих розчинів заміщення Si1−xSnx / П.М. Якібчук, О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, І.В. Куца // Журнал фізичних досліджень. – 2019.– т. 23, № 2. – С. 2703 (4с.) DOI: 10.30970/jps.23.2703.
 29. Бовгира Р. В. Дослідження власнодефектної структури нанокластерів (ZnO)n (n = 34, 60) методом теорії функціонала густини / Р. В. Бовгира, О.В. Бовгира, Д. І. Попович, А. С. Середницький // Журнал фізичних досліджень. – 2019. – т. 23, № 2. – С. 2702 (6 с.) DOI: 10.30970/jps.23.2702.
 30. Bovhyra R. First principle study of native point defects in (ZnO)n nanoclusters (n = 34, 60) / R. Bovhyra, D. Popovych, O. Bovgyra, A. Serednytski // Applied Nanoscience. – 2019. – V. 9, №5. – P. 1067–1074.

Біографія

Народився 16.08.1977 р., м. Яворів Львівської обл., асистент кафедри експериментальної фізики (2003), доцент кафедри фізики твердого тіла. У 1999 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, навчався в аспірантурі (1999-2002), у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію “Зонна структура та оптичні властивості шаруватих монокристалів бромиду індію”. Досліджує зонно-енергетичну структуру та оптичні властивості шаруватих кристалів галогенідів індію і талію, кристалічних фероїків групи А2ВХ4.

Розклад