Бовгира Олег Вікторович

Посада: викладач Викладачі фундаментальних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleh.bovhyra@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1. Колінько М., Бовгира О. Зонно-енергетична діаграма монокристалів бромиду індію. // Вісник Львівського ун-ту. Серія фізична. – 2000.- Вип. 33. – С. 21-24.
2. Колінько М., Бовгира О. Зонно-енергетична діаграма броміду індію // УФЖ. – 2001. – Т. 46, № 7.- C. 707-719.
3. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, A.Hr.Nevidomsky. Structure, defects and phase transitions in the III group monohalides // Ukrainian Journal of Physical Optics.- 2000.- Vol.1, №1.- P.49-52.
4. Микола Колінько, Олег Бовгира. Бромид індію: Розподіл електронної густини. // Фізичний збірник НТШ.- 2001.- Т.4.- C.117-123.
5. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, M. Piasecki. Optical constants of indium bromide // Low temperature physics.- 2001.- Vol.27, №2.- P.153-157.
6. М.І.Колінько, О.В.Бовгира, І.В.Кітик, М.Пясецкі. Бромид індію: оптичні спектри в області 2-30 еВ // Журн. фіз. досл.- 2001.- Т.5, №1.- С.75-79.
7. М.І. Колінько, О.В. Бовгира. Особливості густини станів та фотоелектронний спектр монокристалів бромиду індію. Фізичн. збірник НТШ. 2002, т.5, с. 137-144.
8. A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Thermostimulated luminescence spectra of nanostructures InxTl1-xI synthesized in porous silicon. // Journal “Functional materials”.-2004.- vol.11, No.4.- P.742-745.
9. Ya.O.Dovhyi, S.V. Ternavska, A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Raman spectra of InxTl1-xI substitutional solid solutions // Journal “Functional materials”.-2005- vol.12 No.3- P.503-506.
10. Франів А.В., Бовгира О.В., Савчин О.В. Електронно-фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xI // УФЖ.- 2006.- т. 51, №3.- С.269-274.
11. О.В. Бовгира, В.И. Стадник, О.З. Чиж. Зонно-энергетическая структура и рефрактивные свойства кристаллов LiRbSO4. // ФТТ.- 2006.- т.48, вып. 7.- С.1200-1204.
12. O.V.Bovgyra, V.Yo.Stadnyk, A.V.Franiv, M.R.Tuzyak. The band energy structure of RbKSO4 crystals. // Condensed Matter Physics.- 2007.- Vol.10, No.1.- p.39–43.
13. Франів А.В., Бовгира О.В., Франів О.В. Електронні властивості кристалів InI під тиском // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.- 2007.- №4.- с. 66-72.
14. Бовгира О.В. Вплив тиску на електронний спектр галогенідів індію і талію / М.В. Охримчук, А.В. Франів // Український фізичний журнал. – 2010. – Т.55, № 9. – C. 1013-1019.
15. Бовгира О.В. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 01027 (6cc).
16. Бовгира О.В. Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, №1. – С. 39-47.

Біографія

Бовгира Олег Вікторович (16.08.1977, м. Яворів Львівської обл.) – асистент кафедри експериментальної фізики (2003), доцент кафедри фізики твердого тіла. У 1999 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, навчався в аспірантурі (1999-2002), у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію “Зонна структура та оптичні властивості шаруватих монокристалів бромиду індію”. Досліджує зонно-енергетичну структуру та оптичні властивості шаруватих кристалів галогенідів індію і талію, кристалічних фероїків групи А2ВХ4.

Розклад