Біла-Лялька Євгенія Євгенівна

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yevheniya.bila-lyalka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

гомогенно-каталітичні реакції діазонієвих солей, металокомплексний каталіз у хімії алкенів.

Курси

Публікації

 1. Ganushchak N., Kobryn L., Bilaya E., Mizyuk V. Synthesis of heterocyclic compounds on the basis of 2H-chromen-2-one derivatives // Russ. J. Org. Chem. 2006. Vol. 42, No 7. P. 1095–1096.
 2. Ganushchak N., Kobrin L., Bilaya E., Mizyuk V. Schiff bases derived from 6-amino-2H-chromen-2-one. Synthesis and 1H NMR spectra // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41, No 7. P. 1064–1070.
 3. Kachkovski О., Tolmachev O., Kobryn L., Віla E., Ganushchak M. Absorption spectra and nature of electron transitions in azomethine dyes as 6-derivatives of 2H-2-chromenone // Dyes and Pigments. 2004. Vol. 63. N 2. Р. 203–211.
 4. Bilaya E., Obushak M., Buchinskii A., Ganushchak M. Reaction of Arenediazonium Salts and SO2 with a α-Nitroolefins // Russ. J. Org. Chem. 2004. Vol. 40. N 2. P. 191–194 .
 5. Obushak N., Lyakhovich M., Bilaya E. Arenediazonium Tetrachlorocuprates(II). Modified Versions of the Meerwein and Sandmeyer Reactions // Russ. J. Org. Chem. 2002. Vol. 38. N 1. P. 38–46.
 6. Bila E., Obushak M., Ganushchak M. Reaction of α- and β-Halogenostyrenes with Arenediazonium Tetrafluoroborates and Potassium Thiocyanate // Polish J. Chem. 2000. Vol. 74. N 11. P. 1567–1573.
 7. Bilaya E., Obushak,N., Ganushchak N. Special Features of 2-Phenylpropene Arenesulfonation // Russ. J. Org. Chem. 1999. Vol. 35. N 4. P. 632–633.
 8. Obushak N., Buchinskii A., Bilaya E., Ganushchak N. Reaction of β-Nitrostyrene and Benzalacetone with Aryldiazonium Chlorides in the Presence of SO2 // Russ. J. Gen. Chem. 1997. Vol. 67. N 8. P. 1317.
 9. Bilaya E., Obushak N., Ganushchak N. Thiocyanatoarylation of α,β,β-Trifluorostyrene // Russ. J. Org. Chem. 1997. Vol. 33. N 7. P. 995–998.
 10. Bilaya E., Obushak N., Ganushchak N., Buchinskii A. On the Reaction of 1,1-Diphenylethene with Arenediazonium Chlorides and SO2 // Russ. J. Org. Chem. 1996. Vol. 32. N 10. P. 1477–1479.
 11. Bilaya E., Obushak N., Ganushchak N. Reaction of α,β,β-Trifluorostyrene with 4′,4′-Bisarenediazonium Chlorides // Russ. J. Org. Chem. 1994. Vol. 30. N 3.2. P. 432–434.
 12. Ganushchak N., Bilaya E., Obushak N. Reaction of α,β,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Chlorides. Synthesis of α,β-Difluorostilbenes // Russ. J. Org. Chem. 1993. Vol. 29. N 2.2. P. 298–300.
 13. Obushak N., Bilaya E., Ganushchak N. Reactions of α- and β-Halostyrenes with Aryldiazonium chlorides and Sulfur Dioxide. Synthesis of Styryl Aryl Sulfones // J. Org. Chem. USSR. 1991. Vol. 27. N 11. P. 2105–2108.
 14. Ganushchak N., Bilaya E., Obushak N. Reactions of α,β,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Tetrafluoroborates in the Presence of Potassium Iodide // J. Gen. Chem. USSR. 1990. Vol. 60. N 2.2. P. 347–349.
 15. Obushak N., Ganushchak N., Bilaya E. Reaction of β,β-Dichloro- and α,β,β-Trichlorostyrenes with Arenediazonium Chlorides // J. Org. Chem. USSR. 1989. Vol. 25. N 11.2. P. 2215.
 16. Sergeev G., Ganushchak N., Smirnov V., Obushak N., Mash’yanov M., Bilaya E. Complex Formation Between Hydrogen Chloride and α,β,β-Trichlorostyrene in a Nonpolar Solvent at Low Temperatures // J. Gen. Chem. USSR. 1988. Vol. 58. N 5. P. 980–982.
 17. Bilaya E., Ganushchak N., Obushak N., Grishchuk B., Pazderskii Yu., Bel’ferman A. Reactions of α,β,β-Trifluorostyrene with Arenediazonium Tetrafluoroborates in Presence of Potassium Thiocyanate // J. Gen. Chem. USSR. 1986. Vol. 56. N 8. P. 1693–1694.
 18. Obushak N., Lyakhovich M., Ganushchak N., Bilaya E. Reaction of β-Halogenostyrenes with Arenediazonium Chlorides // J. Org. Chem. USSR. 1983. Vol. 19. N 7. P. 1391–1392.

Біографія

Народилася у м. Львові. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Взаємодія галогенстиролів з солями діазонію”, Львів, 1988), старший науковий співробітник (1993), доцент (1999). У 1978 р. закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1978-1982 рр. працювала на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового та наукового співробітника, у 1982-87 рр. навчалася в аспірантурі. З 1987 р. працювала на посаді старшого наукового співробітника, а з 1993 р. – доцент кафедри органічної хімії. Автор близько 150 наукових праць, 9 навчальних посібників.

Розклад