Зоологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayБЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336БЛК-21

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основами біології, екології, морфології та життєвими циклами  тваринних організмів .

Завдання: ознайомити студентів з сучасною класифікацією та систематикою тваринного світу, показати значення організмів у природних екосистемах та житті людини, висвітлити їх адаптації до умов середовища.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • особливості живлення і розмноження організмів у цілому та окремих систематичних груп;
 • конкретних представників різних систематичних груп, їх життєві цикли та особливості життєдіяльності у залежності від умов проживання

вміти:

 • визначати видову приналежність вільно існуючих організмів;
 • практично застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем та проблем, зумовлених поширенням тваринних організмів.

Рекомендована література

Базова

 1. Догель В. Зоология беспозвоночных. – Москва, 1981.
 2. 3еликман А. Практикум по зоологии беспозвоночных. – Москва, 1969.
 3. Мазурмович Б., Коваль В. Практикум з зоології безхребетних. – Київ, 1977.
 4. Мельник Л., Іванець О., Лєснік В., Хамар І. Практикум із зоології безхребетних. – Львів, 2004.
 5. Наумов Н., Карташев Н. Зоология позвоночных.- Ч.1-2.– Москва, 1979.
 6. Наумов С. Зоология позвоночных. – Москва, 1982.
 7. Савчук М. Зоологія безхребетних. – Київ, 1965.
 8. Самарський С. Зоологія хребетних. – Київ, 1976.
 9. Щербак Г., Царичкова Д., Вервес Ю. Зоологія безхребетних: підручник у 3 кн. – Київ, 1996.

Допоміжна

 1. Мазурмович Б. Розвиток зоології на Україні. – Київ, 1974.
 2. Маркевич О. Філогенія тваринного світу. – Київ, 1964.
 3. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. – Москва, 1989.

 http://www.twirpx.com/file/391260/

http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?action=url/view&url_id=15652

http://books4study.name/b3755.html

http://www.ozon.ru/context/detail/id/99070/

http://www.genebee.msu.su/journals/invert-r.html

http://www.mavicanet.ru/lite/ukr/3676.html

http://www.mega-press.ru/item.132357.html

Матеріали

Самостiйна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму