Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Луцишин О. З.ПКА-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКА-11Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: вивчення показників якості сільськогосподарської продукції, принципів стандартизації і сертифікації.

Завдання: протягом семестру студенти повинні ознайомитися і засвоїти такі питання як: поняття стандарту і стандартизації в аграрному секторі, законодавство в галузі стандартизації та управління якістю сільськогосподарської продукції, методи контролю якості сільськогосподарської продукції, стандарти на показники якості продукції рослинництва і тваринництва.

У результаті вивчення курсу “Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції” студент повинен

знати: зміст стандартів на сільськогосподарську продукцію;

вміти:  проводити якісний та кількісний аналіз показників сільськогосподарської продукції (продукція рослинництва: зернові та олійні культури, овочі; продукція тваринництва: м’ясо, молоко, яйця, мед).

Рекомендована література

Базова

 

 1. Бичківський Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю та сертифікація / Р. Бичківський, П. Столярчук, П. Гамула. – Львів, 2004.
 2. Дегодюк Е. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е. Дегодюк, В. Сайко, М. Корнійчук та ін. – Київ, 1992.
 3. Кириченко Л. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. / Л. Кириченко, Н. Мережко. – Київ, 2001.
 4. Подпрятов Г., Скалецька А., Сеньков А. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Практикум.– Київ, 2004.
 5. Нетрадиційні рослинні корми  у живленні  птиці / І. Ратич,  Я. Кирилів,  Г. Стояновська та ін. – Львів, 2005.
 6. Пішак В. Вплив харчування на здоров’я людини / В. Пішак, М. Радько, А. Бабюк та ін. – Чернівці, 2006.
 7. Саранча Г. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – Київ, 2006.
 8. Черников В., Попов В., Мосина Л. Определение экотоксикантов в воде, воздухе, почве, растениях и продукции растениеводства: Методические указания. – Москва, 1995.
 9. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В. Швандар, В. Панов, Е. Купряков и др. – Москва, 2001.

Додаткова

 1. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навч. посіб. / П. Пономарьов, І. Сирохман. – Київ, 1999.
 2. Кравців Р. Ветеринарно-санітарний контроль та оцінка якості продуктів птахівництва / І. Куциняк, Р. Біленчук, О. Дашковський. – Львів, 2004.
 3. Методы исследования молока и молочных продуктов / Под ред. А. Шалыгиной. – Москва, 2002.
 4. Погребецький В. Ветеринарно-санітарна експертиза молока та молочних продуктів на продовольчих ринках / В. Погребецький, С. Заєць. Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 4. – С. 34– 36.
 5. Положення про державний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження. – Київ, 2000.
 6. Справочник по ветеринарной санитарии / Под ред. В. Шаблия. – Киев, 1986.
 7. Хоменко В. Справочник по ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов животноводства / Хоменко В., Шаблий В., Оксамытный Н. и др.. – Киев, 1989.

Інформаційні ресурси

Інтернет видання: