WEB-технології та WEB-дизайн

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
636доцент Демків Л. С.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
636КНК-31доцент Демків Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “WEB–технології та WEB–дизайн”) є одержання студентами знань з основ адміністрування веб-сервера Apache та супровідних інтерфейсів для баз даних та інших інструментів створення сучасних динамічних веб-сторінок, в т.ч. семантичного  WEB 2.0.

Предмет навчальної дисципліни “WEB–технології та WEB–дизайн”): практичне засвоєння навиків володіння всім спектром найновіших засобів WEB–дизайну та їх використання у виробничій діяльності фахівця.

Студент повинен знати:

 • основи конфігурування та адміністрування веб-сервера Apache;
 • основи роботи з СУБД mysql;
 • основи програмування на perl, java та php;
 • основи програмування на Swі-prolog та розуміти концепції WEB 2.0;
 • принципи створення гіпертекстової розмітки на html;
 • правові та етичні аспекти веб-адміністрування.

Студент повинен вміти:

 • конфігурувати робочі файли Apache, mysql, php;
 • створювати найпростіші сторінки з таблицями, рисунками та гіпертекстовими посиланням;;
 • використовувати фреймову структуру при створенні веб-сторінок;
 • застосовувати форми та аплети для розширення веб-сторінок;
 • орієнтуватись в сучасному веб-просторі.

Рекомендована література

Базова

 1. Administririvanie.web-servera.Apache  (Хокинс С. Администрирование WEB-сервера Apache. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2001.)
 2. Моррис Б. – HTML в действии. – Санкт-Петербург, 2008.
 3. Олищук А., Чаплыгин А. Разработка WEB-приложений на РНР 5. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2006.
 4. Peter Sestoft. Java Precisely The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2002.

Допоміжна

 1. Final draft Standard ECMA-262 edition 5.1, March 2011.
 2. Ночевнов Д. Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача: Дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. http://ezop-project.wiki.sourceforge.net
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web