Вступ до фаху

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Химочка Г. М.ПКП-11

Опис курсу

Мета: формування у студентів-екологів уявлень про свій майбутній фах; початкових знань з екології, що опираються на поняттєво-термінологічний апарат науки, та є основою для розуміння необхідності вивчення нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для  спеціальності  Екологія; знань, умінь і навичок з основного предмету  спеціальності.
Завдання:

1. ознайомити студентів з особливостями становлення та розвитку екології як науки; сформувати знання про обєкт, предмет, закони екології та проблеми науки;
2. формувати вміння і навички у студентів самостійно здобувати знання у галузі екології, орієнтуватися у потоці екологічної інформації та новин;
3. засвоювати елементи наукових досліджень, які б дозволили на високому кваліфікаційному рівні використовувати їх для формування своєї професійної діяльності;
4. вивчати за напрямками актуальні проблеми екології землекористування і агробізнесу, біоекології, геоекології, прикордонного екологічного контролю.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Поняттєво-термінологічний апарат науки;
 • Екологічні проблеми сучасності;
 • Зміст основних законодавчих та нормативних документів в сфері природокористування і охорони довкілля.

вміти:

 • Оперувати поняттєво-термінологічним апаратом навчальної дисципліни «Основи екології»;
 • Застосовувати теоретичні знання під час розв’язання конкретних екологічних питань;
 • Пропонувати заходи і шляхи розв’язання екологічних проблем;
 • Застосовувати теоретичні знання і практичні навички в професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Бойчук Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. / Ю. Бойчук, Е. Солошенко, О. Бугай. – Суми, 2007.
 2. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник. – Київ, 2007.
 3. Мусієнко М. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М. Мусієнко, В. Серебряков, О. Брайон. – Київ, 2002.
 4. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012р. №4713-VІ.
 5. Федоренко О. Основи екології: Підручник / О. Федоренко, О. Бондар, А. Кудін. – Київ, 2006.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму