Токсикологічна хімія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612ArrayХМК-31

Опис курсу

Мета – сформувати поняття про шляхи надходження, механізми хімічного перетворення та виведення з організму різних класів токсичних речовин.

Завдання – ознайомити студентів з найважливішими токсичними речовинами, їх хімічною будовою, основними характеристиками та хіміко-токсикологічного аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:  

 • основні поняття токсикології та токсикологічної хімії;
 • класифікацію отрут і отруєнь;
 • хімічну будову та фізико-хімічні характеристики токсичних речовин;
 • механізми біотрансформації ксенобіотиків в організмі;
 • основні шляхи екскреції ксенобіотиків з організму;
 • основні методи детоксикації при отруєннях;
 • основні методи сучасного хіміко-токсикологічного аналізу;
 • нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин.

вміти:

 • застосовувати основні методи хіміко-токсикологічного аналізу;
 • проводити якісний елементний аналіз органічних сполук;
 • проводити якісний функціональний аналіз токсичних сполук;
 • проводити ідентифікацію невідомої речовини;
 • проводити визначення деяких особливих функціональних груп;
 • здійснювати ідентифікацію окремих токсичних речовин.

Рекомендована література

 1. Крамаренко В. Токсикологічна хімія. – Київ, 1995.
 2. Швайкова М. Токсикологическая химия. – Москва, 1975.
 3. Оксенгендлер Г. Яды и организм. – Санкт-Петербург, 1991.
 4. Залеський І., Клименко М. Екологія людини. – Київ, 2005.
 5. Швайкова М. Судебная химия. – Москва, 1965.
 6. Эйхлер В. Яды в нашей пище. – Москва, 1993.
 7. Лос К. Синтетические яды. Перев. с нем. – Москва, 1963.
 8. Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ. Перев. с англ. – Москва, 1962.
 9. Мельников Н. Пестициды. Химия, технология и применение. – Москва, 1987.
 10. Александров В., Емельянов В. Отравляющие вещества. – Москва, 1990.
 11. Крамаренко В. Химико-токсикологический анализ. – Киев, 1982.
 12. Сондерс Б. Химия и токсикология органических соединений фосфора и фтора. – Москва, 1961.
 13. Франке З. Химия отравляющих веществ. – Москва, 1973.
 14. Оксенгендлер Г. Яды и противоядия. – Ленинград, 1982.
 15. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ. – Ленинград, 1981.
 16. О’Брайн Р. Токсичные эфиры кислот фосфора. – Москва, 1964.
 17. Крамаренко В., Туркевич Б. Анализ ядохимикатов. – Москва, 1978.