Теорія ймовірностей і математична статистика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318ArrayКНК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336КНК-21

Опис курсу

Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для розв’язування задач, в яких присутні елементи випадковості; формування вміннь проводити статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні процеси і явища.

Завдання – допомогти засвоїти основні методи розв’язування задач з комбінаторики та математичної статистики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні основи ймовірнісно-статистичних методів;
 • основні поняття комбінаторики (перестановки, розміщення, комбінації);
 • функції розподілу випадкових величин;
 • основні поняття математичної статистики.

вміти:

 • застосовувати класичне та геометричне означення ймовірності, формули повної ймовірності та формули Баєса до розв’язку задач;
 • застосовувати розподіли до дискретних і випадкових величин;
 • застосовувати ймовірнісно – статистичні методи для оцінки стохастичних процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Бобик О., Берегова Г., Копитко Б. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів, 2003.
 2. Барковський В., Барковська Н., Лопатін О. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ, 2002.
 3. Жерновий Ю. Теорія ймовірностей та математична статистика: тексти лекцій. – Львів, 2008
 4. Жлуктенко В., Наконечний С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Ч.1. — Київ, 2000.

Допоміжна

 1. Єлейко Я., Копитко Б., Тріщ Б. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади і задачі: навчально-методичний посібник. — Львів, 2009.