Теорія електричних та магнітних кіл

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336доцент Любунь З. М.ЕЛК-21
434доцент Любунь З. М.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ЕЛК-21доцент Любунь З. М.
434ЕЛК-21доцент Любунь З. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: метою викладання даної дисципліни є одержання знань з основ теорії лінійних та нелінійних електричних кіл та методів їх розрахунку. Також метою викладання курсу є принципи побудови, розрахунку та функціонування базових функціональних радіоелектронних схем.
Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
– математичні моделі радіотехнічних сигналів в часовій та частотній області;
– основні елементи радіоелектронних схем;
– методи розрахунку лінійних та нелінійних схем при різних типах сигналів;
– базові радіоелектронні схеми (підсилювачі, генератори, блоки живлення перетворювачі напруги), принципи їх функціонування та методи розрахунку

вміти:
– розраховувати прості радіотехнічні схеми при різних типах сигналів;
– проводити експериментальні дослідження типових радіотехнічних схем;
– розраховувати прості радіоелектронні схеми;
– проводити експериментальні дослідження базових радіоелектронних схем;

Рекомендована література

Базова
1. Ковальчук М., Любунь З. Електротехніка і електроніка. Методичний посібник до виконання лабораторного практикуму. – Львів, 2010.
2. Любунь З., Мочульський Ю. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально-методичні вказівки. – Львів, 2000.
3. Ковальчук М., Любунь З., Мочульський Ю. Методичні вказівки до курсу “Основи радіоелектроніки”. – Львів, 2002.
4. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки. Ч. 1, Лабораторний практикум. – Львів, 2003.
5. Максимович М. Основи теорії кіл. Ч. 1. -Львів, 1973.
6. Каяцкас А. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. – Москва, 1988.
7. Скаржепа В., Луценко А. Электроника и микросхемотехника. Ч.1. Электронные устройства информационной автоматики. Учебник. – Киев, 1989.
Допоміжна
1. Баскаков С. Радиотехнические цепи и сигналы. – Москва, 1983.
2. Гоноровский И. Радиотехнические цепи и сигналы. – Москва, 1977.
3. Зевеке В., Ионкин П. Основы теории цепей. Москва, 1975.
4. Ефимчик М., Шушкевич С. Основы радиоэлектроники. Учебн. – Минск,1986.
5. Манаев Е. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. – Москва, 1985.