Технічний аналіз

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Стрижак О. В.ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4102ХМК-21Стрижак О. В.

Опис курсу

Мета – вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень технічного аналізу речовин, зокрема кислот, металів та сплавів, добрив та ін.

 Завдання – в достатній для молодшого спеціаліста мірі навчити студентів теоретичних основ технічного аналізу, розуміння його практичних можливостей і вибору оптимального методу для аналізу конкретного об’єкту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • правила техніки безпеки в лабораторії органічного синтезу;
 • теорію хімічної будови органічних речовин;
 • ряд питань, що стосуються кожного класу органічних сполук:
 • номенклатуру;
 • ізомерію;
 • методи одержання;
 • будову та реакційну здатність;
 • механізми органічних реакцій;
 • фізичні та хімічні властивості;
 • важливі представники;.

вміти:

 • розділяти та очищати органічні речовини;
 • визначати фізико-хімічні константи органічних сполук;
 • одержувати сполуки різних класів;
 • проводити характерні реакції органічних речовин.

 

Рекомендована література

 1. Харламов И. Спектрофотометрический анализ сплавов. – Москва, 1969.
 2. Степин В., Силаева Е., Курбатова В. Аналыз цветных металлов и сплавов. – Москва, 1969.
 3. Анализ стандартных образцов сплавов цветных металлов. Справочное пособие // Н. Оленич, В. Баскин, О. Чурсина, Т. Лашко, Г. Козак. – Одесса, 1992.
 4. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. – Москва, 1984.
 5. Булатов М., Калинкин И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. – Ленинград, 1986.
 6. Гуляев А. Металловедение. – Москва, 1986.
 7. Малютина Т., Конькова О. Аналитический контроль в металлургии цветных и редких металлов. – Москва, 1988.
 8. Посыпайко В., Васина Н. Аналитическая химия и технический анализ. – Москва, 1979.
 9. Посыпайко В., Козырева Н., Логачева Ю. Химические методы анализа. – Москва, 1989.
 10. Степин В., Курбатова В., Федорова Н. Анализ черных металлов и сплавов. – Москва, 1980.
 11. Химический и спектральный анализ в металлургии. Практ. руков. под ред. Пономарева А. – Москва, 1965.
 12. Шаевич А. Стандартные образцы в аналитической химии. – Москва, 1987.