Технічне забезпечення комп’ютерних технологій

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Батюк М. Я.ЕЛК-31
612Батюк М. Я.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ЕЛК-31Батюк М. Я.
612ЕЛК-31Батюк М. Я.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Технічне забезпечення комп’ютерних технологій” є ознайомлення студентів  з принципами апаратного ремонту та налаштування комп’ютерної техніки, вивчення взаємодії апаратного та програмного забезпечення, базове налаштування засобів комп’ютерної техніки.

Предмет навчальної дисципліни “Технічне забезпечення комп’ютерних технологій”: апаратне забезпечення комп’ютера, комп’ютерна периферія, ремонт комп’ютерної техніки.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • внутрішню будову персонального комп’ютера;
 • принципи розподілу ресурсів комп’ютера;
 • принципи передачі даних по шинах та портах комп’ютера;
 • можливості та принципи дії компонентів комп’ютера;
 • внутрішню будову периферії комп’ютера;
 • типи сучасних інтерфейсів комп’ютерної техніки.

Студент повинен вміти:

 • налаштовувати основні складові комп’ютера в ОС;
 • проводити базову діагностику несправностей комп’ютерної техніки;
 • проводити діагностику компонент в операційній системі;
 • здійснювати базовий ремонт периферії комп’ютерної техніки;
 • здійснювати заміну витратних матеріалів комп’ютерної периферії.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Навчальна дисципліна ”Технічне забезпечення комп’ютерних технологій” є складовою циклу професійно – орієнтованих дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший  спеціаліст”. Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: ”Основи програмування та алгоритмізації”, ”Механіка”, ”Молекулярна   фізика”, ”Електрика і магнетизм” та ”Технічне забезпечення комп’ютерних технологій”.

Рекомендована література

Базова

 1. Мюллер C. Модернизация и ремонт ПК. – Москва, 2005.
 2. Таненбаум У. Архитектура компьютера. – Санкт-Петербург, 2005.
 3. Степаненко О. Сборка, модернизация и ремонт ПК. – Москва, 2005.
 4. Яблонин Г. Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания фирмы APC // “Ремонт электронной техники” – №04(15) – 2001.
 1. http://startcopy.ru
 2. Ремонт блока АТХ/АТ (методика). (http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm)
 3. Хлызов П. Проблема: неисправный CD-ROM // http://www.epos.ua/view.php/about_pubs_archive?subaction=showfull&id=957992400

 

Допоміжна

 1. Соломенчук В., Соломенчук П. Железо ПК 2010. – Санкт-Петербург, 2010.
 2. http://www.intel.ua/content/www/ua/uk/homepage.html
 3. http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
 4. http://www.viaarena.com/home.aspx