Інтелектуальний аналіз даних

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Любунь З. М.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536КНК-31доцент Любунь З. М.

Опис курсу

Мета:  одержання знань по основним принципам побудови реляційних баз даних, котрі використовуються у різноманітних областях виробництва, науки і техніки.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

принципи побудови реляційних СУБД;

структуру СУБД;

особливості створення і використання елементів СУБД.

вміти:

створити елементи СУБД середньої складності за допомогою системи проектування та супроводу баз даних Access;

Рекомендована література

1. Access 7.0 для Windows 95. –Киев, 1997.
2. Дейта К. Введение в системы баз данных. – Москва, 1980.
3. Руководство по реляционной СУБД DB2. – Москва, 1988.
4. Ульмана Дж. Основы систем баз данных. – Москва, 1983.