Стратиграфія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГЛК-21

Опис курсу

Метою дисципліни – нормативно-теоретичні і прикладні засади стратиграфії. Показати її методологічну основу і застосування на практиці. Дати поняття стратиграфічного пілрозділу (стратону). Навести категорії і типи стратонів, а також методи, за допомогою яких вони виділяються. Правила і порядок виділення та опису стратиграфічних підрозділів, їхнє значення для стратиграфічних досліджень різного рівня (місцевого, регіонального і глобального).

До завдань курсу належить – вивчення та засвоєння методів історико-геологічних та стратиграфічних досліджень; розгляд норм створення стратиграфічних схем та шкал нового покоління; розробка теоретичних та практичних основ детального розчленування давніх товщ, що передбачає: а) поглиблення теоретичних основ стратиграфії і б) вдосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування й точних кореляцій; визначення послідовності утворення осадів на підставі періодизації геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання фактичних даних для виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин, зокрема вуглеводнів, фосфоритів тощо.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

 • понятійно-термінологічний апарат стратиграфії;
 • головні методи стратиграфічних досліджень;
 • нормативну складову стратиграфії;
 • підрозділи Міжнародної Стратиграфічної Шкали, принципи і критерії побудови;

вміти:

 1. Корелювати та розчленовувати осадові товщі і визначати їх відносний геологічний вік.
 2. Застосовувати на практиці головні методи стратиграфічних досліджень.
 3. Виділяти стратиграфічні підрозділи різних категорій та зіставляти їх між собою.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Геология шельфа УССР: Стратиграфия / Под ред. Е. Шнюкова. – Киев, 1984.
 2. Гладенков Ю. Биосферная стратиграфия. – Москва, 2004.
 3. Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии. – Москва, 1962.
 4. Зубкович М. Методы палеонтолого-стратиграфических исследований. – Москва, 1968.
 5. Красилов В., Зубаков В., Шульдинер В. и др. Экостратиграфия. Теория и методы. – Владивосток, 1985.
 6. Лещух Р., Іваніна А. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2002.
 7. Международный стратиграфический справочник // www.stratigraphy.org
 8. Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства. – Москва, 2013.
 9. Практическая стратиграфия / Под ред. И. Никитина, А. Жамойды. – Ленинград, 1984.
 10. Прозоровский В. Начала стратиграфии. – Санкт-Петербург, 2003.
 11. Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. – Киев, 1993.
 12. Cтепанов Л., Месежников М. Общая стратиграфия. Принципы и методы стратиграфических исследований. – Ленинград, 1979.
 13. Стратиграфічний кодекс України. – Київ, 1997.
 14. Стратиграфічний кодекс України /Відп. ред. П. Гожик. – 2-е вид. – Київ, 2012.
 15. Стратиграфическая классификация. – Ленинград, 1980.
 16. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П. Гожик. – Київ, 2013.
 17. Тузяк Я. Крейдова система в глобальному й регіональному аспектах: проблеми та шляхи вирішення// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – Київ, 2014. – С. 99–100.
 18. Тузяк Я. Міжнародна Стратиграфічна Шкала: сучасний стан та її значення для оновлення ЗСШ України // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – Київ, 2014. – С. 97–99.
 19. Тузяк Я. Створення палеонтологічної інформаційної системи «Paleodata» на базі ІСІР для палеонтологічного музею та лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 147–148.
 20. Тузяк Я. Сучасний стан МСШ та її значення для оновлення ЗСШ України // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя. Материалы Международной научной конференции (Киев. 23–26 сентября 2013г.) – Киев, 2013. – С. 145–146.
 21. Шкала геологического времени / Харленд У., Кокс А. Ллевеллин П. и др.; под ред. акад. В. Меннера; пер. с англ. д-ра биол. наук И. Барскова. – Москва, 1985..
 22. Шульга В., Лелик Б., Гарун В. и др. Атлас литологических типов и условий формирования угленосных отложений Львовско-Волынского басейна. – Киев, 1992.
 23. International Stratigraphic Chart / The Concise Geologic Time Scale by J. G. Ogg, G. Ogg and F. M. Gradstein. 33th IGC. 2015 // www.stratigraphy.org
 24. Remane J., Bassett M., Cowie J., Gohrbandt K., Lane H., Michelsen O., Haiwen W. Revised guidelines for the establishment of global chronostratigraphical standarts by the International Commission on Stratigraphy (ICS) // Episodes. 1996. – 19. – P. 77–81.
 25. The Geologic Time Scale 2012 /Gradstein F., Ogg J., Schmitz M., Ogg G. (eds.). – Amsterdam, 2012.
 26. Tuzyak Ya. Problems and solutions to pressing issues of the Cretaceous system (global and regional aspects) // The 9th Baltic Stratigraphical Conference 8–9 September 2014 Vilnius, Lithuania – P. 43.

Додаткова

 1. Мороз С., Оноприенко В. Методология геологической науки. – Киев, 1985.
 2. Мороз С. Історія біосфери Землі. Кн. 1, 2. – Київ, 1996.
 3. Тесленко О. Краткий справочник по стратиграфической терминологии. Для осадочных образований фанерозоя. – Киев, 1982.

Інформаційні ресурси

www.geologypage.com/ – науковий геологічний вебсайт

http://www.nasa.gov/nasatv – NASA – National Aeronautics and Space Administration

American Geophysical Union (AGU) – Спілка американських геофізиків.

U.S. Geological Survey (USGS) – науковий геологічний сайт

www.stratigraphy.org – Міжнародний стратиграфічний сайт.

www.jurassic.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення юрської системи.

www.cretaceous.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення крейдової системи.

www.frankolviv.ua – сайт Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

www.paleont.narod.ru – палеонтологічний сайт.

http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokyo%2De/ і http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/SaintLouis/0000St.Luistitle.htm – кодекси ботанічної номенклатури

http://botany.si.edu/ing/ – Index Nominum Genericorum (ING)

http://earth.google.com – програма GoolgeEarth вигляд планети Земля з космосу.

 

Сайти музеїв світу

Музей палеонтології Каліфорнійського університету, Берклі: www.ucmp.berkeley.edu

Музей природничої історії, Лондон: www.nhm.ac.uk

Геологічне товариство, Лондон: www.geolsoc.org

Палеонтологічна асоціація, Великобританія: www.palass.org

Американський музей природничої історії: www.amnh.org

Товариство Динозаврів, Нью-Йорк: www.dinosociety.org

Музей природничої історії, Берн, Швейцарія: http://www.nmbe.ch/en

Загальні інформаційні сайти:

Канал «Дискавері»- www.discovery.com

Журнал «Нешнл Джеогрефик»- www.nationalgeographic.com

 

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму