Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21, ЕЛК-21, КНК-21, ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета –  допомогти студентам в опануванні категоріального апарату соціології, формування розуміння сутності і соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень.

Завдання вивчення дисципліни
Повинні знати:
– предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;
– загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;
– структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій.

Повинні вміти:
– пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;
– володіти основними соціологічними термінами;
– користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати матеріал до відповіді та самостійної роботи;
– використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела інформації.