Радіологічний контроль

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Стрижак О. В.ПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКХ-11Стрижак О. В.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів з поняттям радіоактивності, законом радіоактивного розпаду та типами радіоактивного розпаду, з біологічною дією радіологічного випромінювання на організм людини.
Завдання – з’ясувати основні дозиметричні поняття та визначення, розглянути методи реєстрації випромінювання та дозові межі опромінення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні закони радіоактивного розпаду, методи реєстрації радіоактивного випромінювання, граничні межі опромінення.
вміти: вимірювати потужність експозиційної дози жорсткого γ-випромінювання, градуювати радіометричну та дозиметричну апаратуру, проводити контроль радіаційних чистоти шкіри, одягу, житла, повітря та поверхні грунту.

Рекомендована література

Основна:
1. Грабовський В., Караван Ю., Козловська В., Осадчук Т., Токар Ю. Методи та засоби оцінки стану довкілля. – Львів, 2005.
2. Грабовський В. Ядерна енергетика: розвиток, проблеми, екологія. Навч. посібник. – Львів, 2000.
Додаткова:
1. Норми радіаційної безпеки України ( НРБУ – 97/2000); Державні гігієнічні нормативи. – Київ, 2000.
2. Максимов М., Ожагов Г. Радиоактивные загрязнения и их измерение. Учеб. пособ. – Москва, 1986.
3. Иванов В. Курс дозиметри. – Москва, 1988.