Протозоологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ArrayПКБ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПКБ-11

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів морфологією, анатомією, фізіологією, систематикою, екологією та філогенією одноклітинних організмів.

 Завдання: навчити студентів аналізувати значення найпростіших у природних екосистемах, зв’язок між будовою та функцією окремих органел та організму найпростіших як єдиного цілого.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості живлення і розмноження одноклітинних організмів у цілому та окремих систематичних груп;
 • конкретних представників різних систематичних груп, їх життєві цикли та особливості життєдіяльності у залежності від умов проживання

вміти:

 • використовуючи методи мікроскопії на основі аналізу зразка зробити морфологічний опис одноклітинних організмів, достатній для їх визначення;
 • керуючись інформацією про ступінь загрози здоров’ю людини паразитичних форм приймати обгрунтовані рішення щодо запобігання зараження паразитами та ураження їхніми метаболітами;
 • на основі камеральної обробки відібраного матеріалу та його польових описів виявляти хвороби, спричинені тваринами-паразитами.

Рекомендована література

Базова

 1. Щербак Г., Царичкова Д., Вервес Ю. Зоологія безхребетних. – Київ, 1995.
 2. Догель В. Зоология беспозвоночных. – Москва, 1981.
 3. Хаусман К. Протозоология. – Москва, 1988.
 4. Жизнь животных. – Т.1. // Под. ред. Ю. Полянского. – Москва, 1987
 5. Абрикосов Т. и др. Курс зоологии. – Москва, І977.
 6. Іванець О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Amoeba, Testacea, Foraminifera, Radiolaria, Heliozoa) для студентів І курсу біологічного факультету. – Львів, 2000.
 7. Іванець О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Euglenoidea, Phytomonadina, Dinoflagellata, Kinetiplastida, Polymastigina, Opalinina) для студентів І курсу біологічного факультету. – Львів, 2001.
 8. Іванець О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Gregarinina, Coccidiida, Haemosporidia, Cnidosporidia, Microsporidia, Ciliophora) для студентів І курсу біологічного факультету. – Львів, 2006.
 9. Мазурмович Б., Коваль В. Практикум з зоології безхребетних. – Київ, 1977.

Додаткова

 1. Гинецинская Т., Добровольский А. Частная паразитология. – Москва, 1978.
 2. Догель В. Общая паразитология. – Ленинград, 1962
 3. Мазурмович Б. Розвиток зоології на Україні. – Київ, 1974.
 4. Маркевич О. Філогенія тваринного світу. – Київ, 1964.
 5. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. – Москва, 1989
 6. Юськів І. Ветеринарна протозоологія. – Львів, 1997

 

 

 

Матеріали

Самостiйна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму