Правові засади ПЕК

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Грень О. М.ГПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГПК-21Грень О. М.

Опис курсу

Мета викладання даної дисципліни є одержання знань у галузі правових засад прикордонного екологічного контролю, екологічного правового забезпечення екологічної безпеки, юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

Завдання: усвідомлення студентами необхідності вивчення правових засад прикордонного екологічного контролю права; формування у студентів наукового світогляду і правової культури, які сприяють вибору правильної правової поведінки у сучасному світі;  ознайомити студентів з правовими засадами прикордонного екологічного; отримати уявлення про основні події сучасної правової реальності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та визначення у галузі прикордонного екологічного контролю;
 • законодавче регулювання митної справи;
 • відповідальність за порушення законодавства у галузі прикордонного екологічного контролю;

вміти:

 • аналізувати особливості  правовідносин в галузі прикордонного екологічного контролю;
 • розрізняти види юридичної відповідальності;
 • що настає за порушення вимог законодавства в галузі прикордонного екологічного контролю та особливості його застосування залежно від суб’єкта, який вчинив правопорушення.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України «Про митну справу» від 25.06.1991 р.
 2. Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю. – Львів, 2012.
 3. ЗУ «Про утворення державного митного комітету України» указ Президента України від 11.12.1991 р.
 4. «Положення про Державну митну службу України»
 5. ЗУ «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 р.
 6. Митний кодекс України від 12.12.1991 р.
 7. ЗУ «Про карантин рослин» від 2.02.1994 р.

Додаткова

 1. Конституція України.
 2. Кодекс України про надра від 27.07.94 // ВВР – 1994, № 36. – С. 341.
 3. Водний Кодекс України від 06.06.95 // ВВР. – 1995, №24. – С. 190.
 4. Лісовий Кодекс України від 21 січня 1994 р. // BBР. -1994. – №17. – С. 100.
 5. Закон України «Про охорону природного навколишнього середовища» від 25 червня 1991 р. // ВВР України. – 1991. – №41. – С. 546.
 6. Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. – №8. – С. 54.
 7. Закон України «Про об’єкти підвищеної безпеки» від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. -№15. – С. 73.
 8. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 р. //ВВР – 2000.-№40. – С. 337.
 9. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ституації» від 13 липня 2000 р.//ВВР. – 2000.-№42 – С.348.
 10. Закон України «Про рослинний світ» від 9 квітня 1999 р. // ВВР. – 1999. – №22-23- С.198.
 11. Закон України «Про тваринний світ» від 9 квітня 1999 р.// ВВР. – 1999. – №22-23. – С.198.
 12. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 липня 1992 р. // ВВР – 1992. – №34. – С.503.
 13. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. // ВВР. – 1992. – №50 – С. 679.
 14. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8лютого 1995 р.// ВВР. – 1995. – №12 – С.136.
 15. Закон України «Про екологічну мережу України» від червня 2004 р.// Збірник поточного законодавства. – 2004.-№32-33. – С. 27.

 

Інформаційні ресурси

http://www.nbuv.gov.ua.

http://www.menr.gov.ua