Земельні ресурси і земельний кадастр

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.ГРК-21
434Луцишин О. З.ГПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ГРК-21Луцишин О. З.
434ГПК-21Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: у курсі ”Земельні ресурси і земельний кадастру” студенти повинні вивчити структуру земельного фонду по материках і на території України; розглянути Земельний кодекс України та закон України “Про державний земельний кадастр”; ознайомитись з послідовністю та правилами проведення державного земельного кадастру.

Завдання: протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Особливості земельних ресурсів у порівнянні з іншими засобами виробництва;
 • Коефіцієнт землеробського використання;
 • Деградаційні процеси, та їхній вплив на якість земельних ресурсів;
 • Право власності на землю;
 • Державний земельний кадастр;
 • Бонітування ґрунтів;
 • Економічна оцінка земель;
 • Грошова оцінка земель.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історичні особливості формування земельних відносин, Земельний кодекс України, порядок проведення державного земельного кадастру, порядок реєстрації землеволодінь і землекористувань.

вміти: розраховувати коефіцієнт землеробського використання, проводити кадастрове зонування та знімання, проводити обчислення економічної та грошової оцінки земель, проводити екологічну оцінку стану земельних ресурсів та розраховувати сумарну екологічну ситуацію в адміністративних районах.

 

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України «Про державний земельний кадастр», 2013 р.
 2. Земельні ресурси України / За ред. В. Медведева, Т. Лактіонової. – Київ, 1998.
 3. Земельний кодекс України 2002 р.
 4. Паньків З. Земельні ресурси. Навчальний посібник. – Львів, 2008.
 5. Магазинщиков Т. Земельний кадастр. Підручник. — Львів, 1991.
 6. Медведев В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины /             В. Медведев, И. Плиско. – Харьков, 2006.
 7. Оцінка якості земль: методичні вказівки до вивчення дис. “Оцінка якості земель” / Уклад.: С. Булигін, А. Барвінський, К. Карабач. – Київ, 2005.
 8. 8. Соловій І. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування: Навч. посіб. / І. Соловій, О. Іванишин, В. Лавний та ін.. – Львів, 2005.
 9. Ступень М. Теоретичні основи державного земельного кадастру. Навч. посібник /     М. Ступень, Р. Гулько, О. Микула та ін. – Львів, 2006.
 10. Третяк А. Земельні ресурси України та їх використання / А. Третяк,             Д. Бабміндра. – Київ, 2003.

Додаткова

 1. Горлачук В. Розвиток землекористування в Україні. – Київ, 1999.
 2. Земельний кадастр : оцінка земель : практикум / А. Вервейко, А. Попов – Харків, 2009.

Інформаційні ресурси

1 Головна сторінка WEB-сайту «Законодавство України» http://zakon.rada.gov.ua

 

2 Головне управління Держземагенства у Львівській області http://zem-lviv.gov.ua/mapua
3 Центр Державного земельного кадастру www.dzk.gov.ua