Основи статистичної обробки результатів аналізу

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Стрижак О. В.ПКХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКХ-11Стрижак О. В.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних понять метрології в галузі хімії, зокрема хімічного аналізу, статистичних критеріїв оцінювання якості результатів експериментальних досліджень, в т.ч. хімічного аналізу.

Завдання – розглянути та засвоїти основні принципи метрології в хімії, статистичного оцінювання результатів хімічного аналізу.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: метрологічні основи хімічних досліджень, теорію статистичного оцінювання якості результатів експерименту, зокрема хімічного аналізу;

вміти: здійснювати статистичну обробку результатів хімічного аналізу, оцінювати похибки прямих та посередніх вимірювань в хімічному експерименті, використовувати дисперсійний та регресійний аналіз в практиці хімічного аналізу, розв’язувати типові задачі.

 

Рекомендована література

Основна

  1. Прыков А. Математическая обработка результатов химического анализа. – Ленинград, 1984.
  2. Дёрфель К. Статистика в аналитической химии. – Москва, 1994.
  3. Каплан Б.,Филимонов Л., Майров И. Метрология аналитического контроля в цветной металлургии. – Москва, 1989.
  4. Шаевич А. Стандартные образцы для аналитических целей. – Москва, 1987.
  5. Рего К. Метрологическая обработка результатов измерений. – Киев, 1986.

Додаткова

  1. Harvey D. Modern Analytical Chemistry. – New York, 2000.
  2. Семенко Н., Панева В., Лахов В. Стандартные образцы в системе обезпечения единства измерений . – Москва, 1990.
  3. Лурье Ю. Справочник по аналитической химии. – Москва, 1989.