Основи сільськогосподарського виробництва

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136професор Гаськевич В. Г.ПКА-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ПКА-11Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: сільськогосподарське виробництво – це вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов’язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі. Метою ведення курсу є викладення матеріалу про основи ведення сільського господарства, як базової галузі господарського комплексу в Україні та світі, а також проблеми, які мають місце в аграрному секторі, особливо екологічного спрямування.

         Завдання:

 • зрозуміти шляхи підвищення ефективності землеробства і тваринництва для більш повного забезпечення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості в сировині;
 • навчитися раціонально використовувати земельні ресурси, насамперед ріллю;
 • засвоїти сутність систем землеробства та механічного обробітку ґрунту;
 • ознайомитися із видами добрив їх класифікацією, та хімічними засобами захисту рослин;
 • вивчити прогресивні технології вирощування основних польових культур;
 • вміти характеризувати екологічні проблеми, які виникають на різних територіях України і пов’язані з неправильним веденням сільськогосподарського виробництва;
 • розуміти поняття «екологізація виробництва» та «альтернативне землеробство».

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: структуру сільського господарства; основи землеробства, рослинництва, овочівництва, плодівництва, тваринництва; процеси деградації та забруднення земельних угідь з метою ефективного використання і збереження як компонента біосфери.

вміти:  визначати посівні якості насіння, розрахувати їхню норму висіву; складати схеми сівозміни; визначати види добрив і розраховувати дози внесення їх у ґрунт; визначати за морфологічними ознаками культурні рослини, бур’яни; розрізняти породи сільськогосподарських тварин.

 

Рекомендована література

 1. Польський Б., Стебленко М., Чмир Р. Основи сільського господарства. – Київ, 1991.
 2. Семенов В., Сіваченко І., Федоренко В. Загальний курс агробізнесу. – Київ, 2000.
 3. Назаренко І., Смага І. та ін. Землеробство та меліорація. – Чернівці, 2006.
 4. Ґудзь В., Лісовал А. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії. – Київ, 2007
 5. Топалов А., Скоробагатько С. Організація виробництва в підприємствах АПК.- Київ, 2006.
Додаткова:

6. Ващенко И., Ланге К. Практикум по основам сельского хозяйства. – Москва, 1975.

7. Нарциссов В.  Научные основы земледелия. – Москва, 1982.

8. Моргун Ф., Шикула Н. Почвозащитное земледелие. – Киев, 1988.

9. Антипов Г. Как стать фермером. – Москва, 1992.

10. Макаров И., Муха В., Кочетов И. Плодородие почв и устойчивость земледелия. – Москва, 1995.

11. Ратич І., Кирилів Я. Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці. – Львів, 2005.

Інформаційні ресурси

12. Минав В. Агрохимия. – Москва, 1974 // http://www.knigafund.ru

13. Зінченко О., Салатенко В., Білоножко М. Рослинництво. Підручник. – Київ, 2001.

14. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України // http://www.minagro.gov.ua/