Основи сателітарного телебачення

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Благітко Б. Я.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31доцент Благітко Б. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи сателітарного телебачення” є ознайомлення студентів з основами сателітарного телебачення, одержання знань із принципів побудови, функціонування та програмування сучасних засобів сателітарного телебачення, які б дозволили ефективно використовувати сателітарне телебачення в різних галузях народного господарства.
Предмет навчальної дисципліни “Основи сателітарного телебачення”: сателітарні антени, конвертори, тюнери сателітарного телебачення та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи сателітарного телебачення;
– принципи побудови сателітарного телебачення та його архітектуру;
– сучасну елементну базу для побудови систем сателітарного телебачення;
– принципи цифрового сателітарного телебачення;
– методи орієнтування антен сателітарного телебачення.
Студент повинен вміти:
– читати структурні та принципові схеми сателітарного телебачення;
– організовувати введення/виведення інформації в пристрої сателітарного телебачення в різних режимах роботи;
– програмувати пристрої сателітарного телебачення;
– виконувати налаштування систем сателітарного телебачення;
– використовувати одержані знання при експлуатації систем сателітарного телебачення.

Рекомендована література

Базова
1. Индивидуальные видио-средства: Справочное пособие / Седов С. – 2-ге вид. переробл. та допов. – Киев, 1990.
2. Телевидение: учебник для вузов / Под редакцией Джаконии В. – Москва, 1986.
3. Телевидение: учебное пособие для вузов / Быков Р., Сигалов В., Эйссенгардт Г. – Москва, 1988.
Допоміжна
4. Гедзберг Ю., Ремонт цветных переносных телевизоров. – 2-е издание, стереотипное. –  Практика использования. – Москва, 1991.
5. Фомин Н. Справочник по ремонту цветных телевизоров. Практика использования. – Изд. 3-е, перераб. и допол. – Одесса, 1989.
6. Овчинников Н. Основы радиотехники. – Москва, 1987.