Основи прикордонного екологічного контролю

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Гілета Л. А.ГПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ГПК-21Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, що сприятиме охороні навколишнього природного середовища, збереженню довкілля.

Завдання

 1. Вивчити алгоритм проведення екологічного контролю транспортних засобів, вантажів,в тому числі і небезпечних, партій брухту чорних і кольорових металів та об’єктів рослинного і тваринного світу в пунктах пропуску через державний кордон;
 2. проаналізувати інші види контролю на державному кордоні, зокрема хіміко-аналітичнй, радіологічний,
 3. розглянути питання справляння екологічного збору та відповідальності за порушення законодавства у сфері охорон навколишнього природного середовища;
 4. навчитися заповнювати документи пов’язані з проведення прикордонного екологічного контролю
 5. вивчити витоки здійснення прикордонного екологічного контролю – природоохоронне інспектування

У результаті вивчення курсу студент повинен

         знати:

 • обов’язки та права працівників прикордонного екологічного контролю;
 • основні вимоги до організації робіт із проведення прикордонного екологічного контролю;
 • порядок здійснення екологічного контролю  транспортних засобів, вантажів, об’єктів рослинного і тваринного світу, експортних партій брухту чорних і кольорових металів та попереднього документального контролю в пунктах пропуску;
 • види відповідальності та заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства;
 • маркування небезпечних вантажів;
 • методику проведення інструментального контролю токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів автомобілів

         вміти:

 • заповнювати екологічні декларації;
 • оформлювати журнал реєстрації і проведення екологічного і радіологічного контролю, протокол радіаційного обстеження;
 • визначати розміри зборів за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон;
 • здійснювати державний екологічний контроль за станом атмосферного повітря;
 • здійснювати державний контроль за утворенням, розміщенням і утилізацією відходів;
 • здійснювати державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів;
 • здійснювати державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та дотримання заповідного режиму.

Рекомендована література

 1. Нехорошков В. Природоохоронне iнспектування: навчальний посiбник. – Одеса, 2011.
 2. Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник. – Львів, 2012.
 3. Солодкий В., Природоохоронне інспектування. Навч. посібник. – Чернівці, 2007.

Інформаційні ресурси

 1. Інструкція з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0934-04
 2. Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0787-99
 3. Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через кордон http://consultant.parus.ua/_d.asp?r=0092R0fc48c95573338cdca40739df6daf14d
 4. Постанова КМУ Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/999-98-%D0%BF

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму