Основи правознавства

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21, ЕЛК-21, КНК-21, ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

Мета – сформувати у студентів системні правові знання, активну громадянську позицію, сприяти підвищенню рівня правової культури студентів.

Для досягнення зазначеної мети студентам даються первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин.

Під час вивчення дисципліни студенти набувають необхідних навичок роботи з різними джерелами права, а також вміння використовувати здобуті знання на практиці.

 

Завдання вивчення дисципліни

Повинні вміти:

– володіти учбовим  програмним матеріалом з основ права;

– вміти аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з основ права;

– робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо;

– орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Знати зміст найважливіших нормативних актів;

Рекомендована література